Kun suomea käyttää aktiivisesti joka päivä, eri tilanteissa, oppiminen tehostuu selvästi.

Kuluttajalle

Äitien oppiminen voimaannuttaa koko perheen

09.05.2019

Vantaalla toista vuotta toimiva Äidit mukana -hanke on jo osoittanut potentiaalinsa. Kielitaidon myötä maahanmuuttajaäidit pystyvät luomaan paremmat lähtökohdat niin omalle kuin lastensakin tulevaisuudelle. Hankkeella nähdään laajempiakin hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi perinteisen maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen vaihtoehtona.


Äidit ja lapset oppivat yhdessä

Äidit mukana -hankkeessa äidit opettelevat lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan perusteita yhdessä eka- ja tokaluokkalaisten kanssa, kertoo opetuksen järjestävän ammatillisen oppilaitoksen Careerian palvelupäällikkö Minna Perokorpi-Sulin

– Kun suomea käyttää aktiivisesti joka päivä, eri tilanteissa, oppiminen tehostuu selvästi. Tämä nopeuttaa pääsyä työelämään tai jatko-opintojen pariin.

– Hanke antaa hyvän käsityksen suomalaisesta koulujärjestelmästä ja oppimateriaaleista, toteaa mukana olevan Lehtikuusen koulun apulaisrehtori Marju Kyllönen. – Näin äidit pystyvät auttamaan lapsia läksyjen teossa ja motivoimaan heitä koulunkäyntiin.

Oppituntien ohella äidit ovat tutustuneet lähiympäristöön, vierailleet palokunnassa ja kirjastossa, saaneet ensiapukoulutusta ja opiskelleet Wilman käyttöä. Koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön on saatu selkeyttä ja toimivuutta.

Äidit mukana tähtää äitien kouluttautumiseen ja työelämään pääsemiseen. Tämä antaa vahvan esimerkin sekä lapsille että maahanmuuttajayhteisön muille perheille.

Vantaan kaupungin ohella esimerkiksi ELY-keskus ja TE-toimistot ovat kiinnostuneita hankkeen laajentamisesta. Minna Perokorpi-Sulin ja Marju Kyllönen näkevät siinä yhden vaihtoehtoisen mallin aikuisten maahanmuuttajien kotouttamisen alkuvaiheeseen. Teksti: Timo Mansikka-Aho

www.careeria.fi

Careeria

Jo 60 vuotta ammatillista koulutusta järjestäneet kaksi vahvaa oppilaitosta, Edupoli ja Point College yhdistivät voimansa ja muodostivat yhdessä uuden, toimintansa 1.1.2019 aloittaneen osakeyhtiön, Careerian. Careeria haluaa kannustaa, välittää ja mahdollistaa, ohjata urapolulle, luoda uusia uria ja vahvistaa elinikäistä oppimista sekä integroitua työelämään. Careeria kouluttaa nuoria ja aikuisia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sillä on myös omaa oppisopimustoimintaa. Omistajakunnat ovat Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi, ja toiminta-alueena koko itäinen Uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Virtuaalisesti palvelemme valtakunnallisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti.
Yrityksen verkkosivut