Aivoliitolla on tänä vuonna 40-vuotisjuhlavuosi, jonka teema on aivot ja musiikki. – Musiikilla on aivoja tervehdyttävä vaikutus. Voi olla jopa niin, että puhekykynsä menettänyt kykeneekin laulamaan, Tiina Viljanen kertoo.

Bisnes

Aivoliitto – 40 vuotta aivojen ja puheen asialla

04.12.2017

Tiesitkö, että aivoverenkiertohäiriöt ovat kolmanneksi suurin kansansairaus, jonka kustannukset ovat vuosittain miljardi euroa? Auta Aivoliittoa tekemään arvokasta työtä sen puolesta, että yhä harvempi sairastuisi aivoverenkiertohäiriöihin.


Aivoliiton toiminnanjohtaja Tiina Viljanen täsmentää, että liiton fokuksessa ovat aivojen ja puheen asiat. 

– Tehtävämme on jakaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kansalaisille, aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, heidän läheisilleen, ammattilaisille ja päättäjille. 

Varsinainen palvelutuotanto on eriytetty hiljattain Aivoliiton palvelut oy:n alle. – Näin voimme tarjota monipuolisesti myös koulutuspalveluja, puhevammaisten tulkkipalveluja ja terapiaa. 


Kallis sairaus

Aivoverenkiertohäiriöt ovat yhteiskunnalle kallis sairaus. – Aivoverenkiertohäiriöihin (AVH) sairastuu vuosittain 25 000 ihmistä. Fakta on myös se, että sairastuneet saavat riittämättömästi kuntoutusta. Työikäisellä voi olla sairastumisen jälkeen kognitiivisia vaikeuksia, joita hän ei tunnista. Kun henkilö palaa töihin, hän ei kenties jaksa työskennellä kokoaikaisesti tai jää eläkkeelle, vaikka voisi kuntoutuksen avulla toimia täysillä työelämässä. 

Liitto tekee työtä myös lasten parissa, joilla on kielellinen erityisvaikeus. – Diagnosointi tulisi tehdä mahdollisimman varhain, jotta vältettäisiin mahdolliset oppimisvaikeudet ja jopa syrjäytyminen.

Teksti: Mia Heiskanen


Haluatko olla mukana tukemassa Aivoliiton tärkeää työtä? Erilaisia tukimuotoja löytyy vapaaehtoistyöstä, lahjoituksiin ja testamentteihin. 


Lue lisää osoitteesta: www.aivoliitto.fi

Aivoliitto Ry

Aivoliitto on järjestö kaikille heille, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Autamme ja tuemme jäseniämme elämään hyvää arkea. Teemme myös aivot ja puheen kattavaa kansanterveystyötä, jonka vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan.
Yrityksen verkkosivut