Kuluttajalle

Akkumetalleista virtaa kasvuun ja työllisyyteen

05.08.2019

Kainuulainen Terrafame on vahvassa kasvussa. Yhtiö, jonka monimineraaliesiintymät muodostavat yhden Euroopan suurimmista tunnetuista nikkelimalmivarannoista, rekrytoi jatkuvasti uutta henkilöstöä. Kyseessä ei ole lyhyt pesti, sillä arvioiden mukaan malmivarat riittävät vähintään 30 vuodeksi. 


– Kasvamme parhaillaan niin tuotanto- ja henkilöstömäärän, liikevaihdon kuin toimintakulttuurinkin osalta. Meillä on tärkeä paikallinen rooli työpaikkojen luomisessa ja alueellisen toimeentulon vahvistamisessa, kertoo Terrafamen henkilöstöjohtaja Petri Parjanen. 


Terrafamesta osa liikenteen sähköistymistä

Vuonna 2021 käynnistyy Terrafamen uusi akkukemikaalitehdas. Nykyinen päätuote nikkeli-kobolttisulfidi jalostetaan nikkeli-kobolttisulfaateiksi, joita käytetään raaka-aineena sähköajoneuvojen akuissa.

– Rekrytoimme 120-150 uutta prosessi- ja kemianteollisuuden ammattilaista. Samassa yhteydessä tuotantotoiminnoissa siirrytään erillisistä tuotanto- ja kunnossapidon organisaatioista yhdistettyyn käyttäjäkunnossapitoon siten, että prosessin ja yksikkölaitteiden tiedonkulku on saumatonta. Siirtämällä painopistettä ennakoiviin toimenpiteisiin, varmistamme tuotantolinjojen korkean käyntiasteen ja nopeamman vasteen häiriötilanteisiin. Tämä lisää sekä sisäistä rekrytointia että tuotanto- ja kunnossapitohenkilöstön koulutustarpeita, toteaa Terrafamen akkukemikaalitehdasprojektin teknologiapäällikkö Jouni Pakarinen. 

Alati tiukentuvat tuotelaatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset kannustavat kehittymään. Terrafamen toiminnan laajuus velvoittaa yrityksen laajamittaiseen toiminnan seuraamiseen ja viranomaisraportointiin kemikaaliturvallisuuden ja ympäristön osalta.

– Nikkelin ja sinkin tuotantoprosessimme on ainutlaatuinen ja hiilijalanjäljeltään perinteisiä tuotantomenetelmiä tehokkaampi. Teollisuusalueellamme hyödykkeitä kierrätetään tehokkaasti, eikä tulevan tuotantoprosessin osalta tule uusia nestemäisiä päästölähteitä. Sisäilman laadun pidämme hyvänä tiiviin prosessin, tehokkaan ilmastoinnin ja jatkuvan laatumittaamisen turvin. 

Uusi tehdas edellyttää Pakarisen mukaan uusia kemikaaleja ja olosuhteita toimiakseen. 

– Se tarkoittaa modernia, korkealaatuista laitteistoa ja käyttäjiltä syvällistä prosessikemian osaamista. Laitekannan ja automaation määrän lisääntyessä käyttö- ja kunnossapito-organisaatioita lisäkoulutetaan.

Uuden akkukemikaalitehtaan rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa. Ensi kesänä päärakennukset nousevat harjakorkeuteen. Varsinaiset laiteasennukset alkavat vuoden lopussa, jatkuen ensi kesään. Siinä välissä koulutetaan prosessialueiden päälliköt ja insinöörit prosessien, laitteiden, kunnossapidon ja tukifunktioiden osalta. 

– Rekrytointi aloitetaan syksyn 2019 aikana. Haluamme saada henkilöstön mukaan alusta asti teknologiatoimittajien prosessikoulutuksiin, laiteasennuksiin, testauksiin ja käyttöönottoihin. Laitoksen käynnistyksessä meillä on vahva osaajajoukko, Pakarinen uskoo.


Alueellinen koulutusyhteistyö on tiivistä 

Kainuuseen tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa. Terrafamelle se tarkoittaa etenkin prosessiteollisuuden osaajia: tuotanto-operaattoreita ja insinöörejä. Toiminnan kehittyessä yrityksellä on avoimia tehtäviä monenlaisille muille eri alojen ammattilaisille, mm. laboranteille, taloushallinnon osaajille ja ympäristöasiantuntijoille. 

– Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Lahjoitimme Kajaanin ammattikorkeakoululle (KAMK) kolmevuotisen yliopettajan tehtävän, jossa KAMKin

konetekniikan opintoihin luodaan uusi prosessitekniikan suuntautumislinja. Opinnot tulevat valittaviksi ammattikorkeassa ensi vuonna. Tarjoamme opiskelijoille opinnäyte- ja harjoittelupaikkoja ja kesätöitä. Tätä kautta rekrytoimme ison joukon ihmisiä. Osaavaa väkeä tarvitaan koko alueella, sanoo Terrafamen laatupäällikkö Pauli

Pyykkönen.

Tarvetta on myös sähkötekniikan osaamiselle. Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittaa yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa muuntokoulutuksen talvella. 

– Se mahdollistaa insinöörien lisäkoulutuksen, jotta osaamistaan voi muuntaa tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Räätälöidyt koulutukset ovat tulevaisuuden suunta.

Terrafame on aloittanut prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen, jonka Kainuun ammattiopisto järjestää yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa. Ensimmäinen kaksivuotinen koulutus alkoi keväällä 2019, syksyllä aloittaa uusi ryhmä. Tavoitteena on kouluttaa 50 prosessitekniikan osaajaa vuosittain. Pääsääntöisesti oppiminen tapahtuu Pyykkösen mukaan käytännön työssä. 

– Kyseessä on perinteinen kisälli ja mestari -asetelma. Oppisopimuslaiset pääsevät työskentelemään nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa ja osaaminen todistetaan näyttötutkintojen kautta.

Keväällä yritys kutsui Kainuun 8-9-luokkalaiset äiteineen tutustumaan toimintaansa. Vierailulla nuorille kerrottiin modernin teknologian parissa työskentelystä ja he pääsivät kiertämään teollisuusalueella. Yritysvierailulle osallistui n. 60 äitiä. Yritys on myös mukana Tytöt ja teknologia -hankkeessa.


Terrafamessa panostetaan esimiestyöhön ja rekrytointiin

Resursseiltaan riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä varmistetaan Parjasen mukaan niin tuotantoketjun toiminta kokonaisuudessaan, prosessien käyntiaste, tehokkuus kuin laatukin. 

– Tarjoamme monialaiselle henkilöstöllemme jatkuvaa koulutusta prosessialan osaamisen kehittämiseksi sisäisten turvallisuus-, ympäristö-, laatu- ja laitekoulutusten kautta.

Terrafamessa esimiestyöskentely on toiminnan keskiössä. Rekrytoinnista lähtien esimies on mukana tukemassa osaamisen kehittämistä ja muutosten eteenpäin viemistä. Prosessit nivoutuvat toisiinsa.

– Taitava esimiestyö sitoo henkilöstön ammattitaidon ja kehittämisen sisäiseen yhteistyöhön. Asiakkaalle tuotetaan laatua kustannustehokkaasti. Esimiehillä on oltava riittävä tietotaito, heidän on kyettävä johtamaan ja kehittämään vastuualueensa toimintaa. Tätä silmällä pitäen yhtenäistimme toimintatapoja ja paransimme käytäntöjä. 

Toimiva perehdytys on tärkeää uusille ja tehtäviään vaihtaville henkilöille. 

– Meillä esimiehen ja uuden työntekijän tukena osasto- ja tehtäväkohtaisissa perehdytyksissä toimivat koulutetut työpaikkaohjaajat. Mikäli henkilö siirtyy muualta tänne työn perässä, opastamme häntä alueen asunto- ja harrastustarjonnan etsimisessä, Parjanen rohkaisee.

Työ- ja ympäristöturvallisuusasiat ovat olennainen osa terrafamelaista tekemistä perehdytyksestä alkaen. Sen ohella perehdytysohjelmaan kuuluvat ergonomia, työympäristö sekä laitteiden hallinta. 

– Käymme hyvinkin tarkkaan läpi mm. eri tehtävien suojainvarustuksen ja työvaatetuksen.

rrafamen rekrytointijärjestelmää on kehitetty. Talon yhteisestä sähköisestä työkalusta löytyvät kaikki työnhakuprosessin tiedot. Erilliseltä kykyjentalteenotto.fi- rekrysivustolta löytyvät kaikki avoimet työpaikat. 

– Halusimme kuvata tehtäviä laajemmin ja kertoa, mistä toimenkuvissa on kyse. Puolisen vuotta sitten lanseeratun uuden rekrybrändimme TRFM:n myötä olemme lisänneet messu- ja somenäkyvyyttämme. Esimiehille on pidetty rekrytointikoulutuksia. Viestimme aiempaa ihmisläheisemmin työpaikoistamme. Se on madaltanut kynnystä hakea meille töihin, Parjanen iloitsee. 

Terrafame

Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.
Yrityksen verkkosivut