Vexven Euroopan ja Pohjois-Amerikan vientipäällikkö Maria Kalli

Bisnes

Älyä rautaan kaukoenergiaverkoissa

28.11.2016

Saksassa kaukolämmitys turvaa nykyisellään lähes 10 miljoonan asukkaan asumismukavuuden.  Maan energiapolitiikan ansiosta kaukoenergian osuus on kasvanut tasaisesti viime vuosina. 


Kasvuun ovat vaikuttaneet nykyiset ympäristöhaasteet ja maailmanlaajuiset trendit, kuten jätteiden ja uusiutuvien energialähteiden käyttö energiantuotannossa. Kun tähän lisätään vielä voimakas kaupungistuminen, digitalisaatio ja kuluttajien aktivoituminen, voidaan jo puhua suuresta murroksesta kaukoenergia-alalla.

Muutos on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin toimialalla ja Vexve on valmistautunut auttamaan asiakkaitaan tässä haasteellisessa tilanteessa. Yritys on kehittänyt ja valmistanut vaativiin kaukoenergiasovelluksiin venttiileitä jo yli 50 vuoden ajan ja on toiminut myös Saksassa lähes yhtä kauan.

– Olemme kuluneen vuoden aikana pitäneet workshoppeja tulevaisuuden kaukoenergiaverkostoista energiayhtiöille ympäri maailman. Haasteet verkoston ohjauksessa näyttävät olevan maasta riippumatta samoja. Älykkyyttä tarvitaan yhä enemmän verkoston ylläpitoon, suunnitelmalliseen huoltoon ja optimoituun ohjaukseen, kertoo Vexven Euroopan ja Pohjois-Amerikan vientipäällikkö Maria Kalli.

Alan tulevaisuuden tavoitteena on luoda kestävää kehitystä tukevia älykkäitä kaupunkeja, joissa energia on ohjattu älykkäästi oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Nykyiset kaukolämpöverkot eivät kuitenkaan vielä tue tätä tavoitetta.

– Verkostoissa käytetyt venttiilit ovat pysyneet lähes muuttumattomina jo vuosikymmeniä. Älykkäiden kaupunkien rakentaminen edellyttää koko energiainfran digitalisaatiotason nostamista. Kaukoenergian jakelussa venttiilit ovat monenlaisen informaation solmukohtia. Tästä syystä niiden rooli on merkittävä, Kalli toteaa.

Vexve on lähtenyt ennakoimaan kaukoenergiayhtiöiden tulevaisuuden tarpeita kehittämällä älykkyyttä perinteisten venttiileiden ympärille. Markkinoilla Vexvellä on jo Pohjoismaissa laajasti käytössä olevat Hydrox™ hydraulisen ohjaukset ratkaisut, jotka mahdollistavat verkostojen ohjauksen langattomasti haastavissakin maanalaisissa olosuhteissa.

www.vexve.com

Vexve

Vexve Oy on maailman johtava kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen kehitettyjen pallo- ja läppäventtiileiden valmistaja.
Yrityksen verkkosivut