Koti bisnes Eettisen yrityskulttuurin lähettiläs

Eettisen yrityskulttuurin lähettiläs

661
0

Organisaation eettisillä periaatteilla ei juuri ole merkitystä, jos ne eivät heijastu ihmisten päivittäisessä toiminnassa. Niina Ratsula auttaa organisaatioita rakentamaan eettisistä periaatteista ja oikein toimimisen kulttuurista arkipäivän tekoja.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Ratsula oli toiminut 12 vuotta kansainvälisissä yrityksissä erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Työtehtävät ovat aina tavalla tai toisella liittyneet organisaation eettisen toiminnan varmistamiseen, lakien ja yrityksen ohjeiden mukaan. Samalla hän on toiminut tutkijana ja tehnyt väitöskirjaa. 

– Tavallaan olin unelmatyössäni. Koin kuitenkin tosi vahvasti, että haluan lähteä itsenäisesti rakentamaan jotakin ihan uutta ja tekemään asioita omasta missiostani, eli suomalaisen työelämän eettisyyden kehittämisestä käsin.

Omasta missiosta käsin

Viime vuonna eräänä päivänä Ratsula löysi itsensä esimiehensä luota ilmoittamassa, että hän irtisanoutuu työstään ja perustaa oman yrityksen.

– Tiesin, että haluan auttaa organisaatioita luomaan kulttuuria, missä ihmisten toiminta perustuisi heidän omaan vapaaehtoiseen haluunsa toimia oikein eikä sanktioiden pelkoon. Kutsun tätä oikein toimimisen kulttuuriksi.

Epävirallinen kulttuuri syö viralliset säännöt

Eettisesti kestävän kulttuurin rakentaminen on nousussa yritysjohdossa. Hyvä maine syntyy vastuullisen toiminnan tuloksena. 

– Oikein toimiminen pitää tehdä mahdollisimman helpoksi niin, että organisaatiokulttuuri tukee sitä. Jos viralliset säännöt osoittavat eri suuntaan kuin epävirallinen kulttuuri, työntekijä valitsee yleensä jälkimmäisen.

– Ykkösjuttu on se, että johto oikeasti sitoutuu kulttuurin kehittämiseen ja uskaltaa nähdä siinä piilevät eettiset riskit. Havaittuihin ongelmiin pitää tarttua oikeasti ja ryhtyä korjaamaan niitä, Ratsula painottaa.

Ratsulan työnkuvaan kuuluvat muun muassa kulttuuriarvionnit ja organisaatioiden tukeminen eettisten periaatteiden laatimisessa ja jalkauttamisessa. Toimeksiantoihin liittyy usein sisäisen viestinnän kehittämistä, esimiesvalmennusta ja perusprosessien läpikäyntiä.

Puolet työajastaan Ratsula käy puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa oikein toimimisen kulttuurista. Lokakuussa julkaistaan hänen kolmas tietokirjansa.

Teksti: Jari Peltoranta

Code of Conduct

Code of Conduct Companyn missiona on edistää oikein toimimisen kulttuuria suomalaisessa työelämässä. Autamme organisaatioita rakentamaan ja jalkauttamaan eettisisiä periaatteita ja compliance-ohjelmia, ja varmistamaan, että ne toteutuvat organisaation arjessa. 

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit