Erityisesti Itä-Uudeltamaalta on hyvät yhteydet Kymenlaakson keskussairaalaan. Sen suunnitteilla olevissa uusissa tiloissa potilaat sijoitetaan pääosin yhden hengen huoneisiin. Kuva: Sweco Architects Oy

Kuluttajalle

Erinomaista hoitoa ja hyviä potilaskokemuksia Careassa

27.03.2018

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus eli mahdollisuus hakeutua lääkärin lähetteellä hoitoon muuhun kuin lähisairaalaan, on ollut voimassa jo vuosia. Tämä on näkynyt Kotkassa sijaitsevassa Kymenlaakson keskussairaalassa, jossa mm. itäuusimaalaisten synnyttäjien määrä on lisääntynyt lähes kolmella sadalla vuodessa. Kiinnostuksen sairaalaa kohtaan odotetaan edelleen kasvavan, sillä tulevaisuudessa asiakkaat saavat apua uusissa ja modernisoiduissa tiloissa.


Viime vuosi ja tulevat vuodet ovat isojen muutosten aikaa Careassa, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä. Vuodenvaihteessa kaikki sairaanhoitopiirin leikkaustoiminnot keskitettiin terveydenhuoltolain mukaisesti Kotkaan, jonka 50-vuotias keskussairaala peruskorjataan lähivuosina. Sitä ennen rakennetaan kuitenkin uutta: meneillään on ensimmäisen vaiheen uudisrakennusosa, jonne siirtyvät ensi vuonna päivystys, leikkaustoiminta sekä tehohoito- ja valvontaosastot. 

Seuraavaa uudisrakennusta suunnitellaan parhaillaan ja siihen valmistuu 120 vuodeosastopaikkaa, jotka ovat pääosin kaikki yhden hengen huoneita. Lisäksi rakennukseen sijoittuu laboratorio- ja lääkehuollon tiloja sekä logistiikkakeskus. Viimeisenä vaiheena peruskorjataan nykyinen keskussairaala ja kaiken pitäisi olla valmiina vuonna 2023.

Va. johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa näkee Kymenlaakson keskussairaalan tulevaisuuden hyvin valoisana. 

– Tahtotilamme on tehdä tästä kokoluokkansa paras ja monipuolisin sairaala ja tarjota kaikille erinomaista hoitoa ja miellyttävä potilaskokemus. Meillä on paljon muutoksia meneillään ja se merkitsee, että voimme kehittää asioita hyvään suuntaan.


Ajanmukaiset, uudet tilat turvaavat potilaan yksityisyyden Myös Carea Sairaalat Oy:n muutosjohtaja Sami Loimas näkee muutosten tuomat mahdollisuudet positiivisina.

– Uusissa tiloissa pystymme tuottamaan parempia palveluja ja ajanmukaiset tilat lisäävät potilaiden viihtyvyyttä. Rakennettavat tilat mahdollistavat aiempaa joustavammat toiminnot, mm. potilassiirtoja tarvitaan nykyistä vähemmän. Toki uudet tilat edellyttävät myös uudenlaista toimintakulttuuria, jotta pystymme tarjoamaan entistä parempia hoitokokemuksia lisäämättä kustannuksia. 

Mäntymaa arvioi, että Kymenlaakson keskussairaala on juuri sopivan kokoinen.

– Emme ole liian iso, jotta potilas eksyisi sairaalan sokkeloihin emmekä myöskään liian pieni, jotta emme pysyisi tarjoamaan riittäviä palveluja. Hoitojonomme ovat joko keskimääräistä lyhyempiä tai tavanomaisia muihin sairaaloihin verrattuna. Potilaan kannattaakin vertailla eri sairaaloiden hoitojonoja ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja erikoissairaanhoidon hoitopaikan suhteen, muistuttaa Mäntymaa.

Sopivan kokoinen sairaala on etu myös työntekijöille, sillä he oppivat tuntemaan toisensa ja yhteistyö sujuu mutkattomasti. 

– Haluamme olla reilu ja joustava työnantaja, jotta henkilökuntamme viihtyy ja voi hyvin. Yli 30 vuoden kokemuksella Kotkassa asumisesta voin todeta, että täällä viihtyy ja jos haluaa nauttia pääkaupunkiseudun kulttuuririennoista, on se hyvien kulkuyhteyksien vuoksi erittäin helppoa, sanoo Mäntymaa.


Carea lisää vastaanottotoimintaa 

Vuodenvaihteessa Kouvolan erikoissairaanhoito siirtyi Carealle ja muutoksen myötä erikoissairaanhoidon vastaanotot lisääntyvät Kouvolassa. Ratamokeskuksen valmistuttua käytössä tulee olemaan nykyaikaiset ja viihtyisät toimitilat, joissa on huomioitu tulevaisuuden muuttuvat tilatarpeet.


Marja-Liisa Mäntymaa korostaa hyvän potilaskokemuksen merkitystä. Uusissa, lähivuosina valmistuvissa tiloissa siihen päästään entistä paremmin ja tehokkaammin. Kuva: Carea


Uudet tilat merkitsevät myös uudenlaista toimintakulttuuria, mikä antaa hyvät mahdollisuudet kehittää toimintoja, kertoo Sami Loimas. Kuva: Nitroid


Teksti: Maija-Liisa Saksa


Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

  • Palvelee 175 000 kuntalaista ja asiakkaita myös maakunnan ulkopuolelta
  • 78 000 päivystyskäyntiä
  • 210 000 erikoissairaanhoidon vastaanottokäyntiä
  • 7 800 leikkaussalioperaatiota, joista 2 300 päiväkirurgiassa
  • 21 500 erillistä hoitojaksoa 
  • Lähivuosien rakennusinvestoinnit 217 miljoonaa euroa
  • Työllistää n. 2000 eri alojen ammattilaista Kotkassa ja Kouvolassa

Carea

Kymeenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä
Yrityksen verkkosivut