Evacin integroidut jätteen-, jäteveden- ja vedenkäsittelyjärjestelmät löytyvät myös maailman suurimpiin risteilijöihin lukeutuvalta Oasis of the Seas -alukselta.

Bisnes

Evac kestävän kehityksen asialla

14.10.2016
Evac on voimakkaasti kasvava maailman johtava meri-, offshore- ja rakennusalan integroitujen jätteen-, jäteveden- ja vedenkäsittelyjärjestelmien toimittaja. Evacin tuotteet ovat varmistaneet merivesien ja ympäristön puhtautta jo vuosikymmenien ajan. 


Espoossa pääkonttoriaan pitävä cleantech-yritys on vuodesta 1979 lähtien toteuttanut yli 20 000 meri-, 1 500 offshore- ja 2 000 rakennusalan projektia kautta maailman. Risteilyala kasvaa kovaa vauhtia, mikä näkyy myös Evacin liikevaihdossa, joka kasvoi lähes 40 prosenttia 98 miljoonaan euroon viime vuonna. Kasvu jatkuu yhä ja yrityksen tilauskanta on ennätyskorkea. 


Veden ja energian säästäminen megatrendinä 

Evac-järjestelmät säästävät sekä vettä että energiaa, ja ne puhdistavat jäteveden 99-prosenttisen puhtaaksi tyhjentämistä tai uudelleenkäyttöä varten. Jäljelle jäävä 1 % lietettä voidaan meriteollisuudessa polttaa alusten Evacin jätteenpolttoyksiköissä. 

Pelkästään jo maailmalta käytöstä löytyvät Evacin alipaine-wc-järjestelmät säästävät yli 13 miljardia litraa vettä vuosittain – määrä vastaa Lontoon läpi kulkevan Thames-joen virtausta 55 tunnin aikana. 

Meri- ja offshore-teollisuudessa Evac toimittaa myös järjestelmiä, jotka auttavat yrityksiä saavuttamaan ympäristölliset tavoitteensa mahdollistamalla kuivan ja märän jätteen keräämisen, käsittelyn ja kierrätyksen. 

 – Yrityksemme merkitys asiakkaidemme kestävien toimintojen tukijana on suuri. Olemme sitoutuneet kehittämään energiatehokkaita järjestelmiä, jotka vastaavat asiaan kuuluvia ympäristömääräyksiä tai noudattavat jopa niitäkin tiukempia kriteereitä, sanoo Tomi Gardemeister, CEO, Evac Group. 


 Merellä ja maalla 

 Evacin järjestelmiä löytyy maailman suurimmista risteilyaluksista, autolautoista, kauppalaivoista, jokiristeilijöistä, jahdeista sekä merivoimien ja rannikkovartiostojen aluksista. Offshore-yritykset käyttävät Evacin ratkaisuja syvänmeren rakennus-, majoitus- sekä putkenlaskualuksilla. 

Maalla Evacin alipaineeseen perustuvien järjestelmien kompakti ja joustava rakenne on ihanteellinen historiallisten rakenteiden suojelussa sekä monimuotoisuutta vaativien nykyaikaisten arkkitehtuurikohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Evacin tuotteita on käytössä Firenzen Ponte Vecchiossa, Italian vanhimmalla sillalla, mutta toisaalta myös äärimmäisen moderneissa, energiatehokkaissa rakenteissa, sekä suuria ihmismassoja kattavissa kohteissa kuten juna- ja lentoasemilla mukaan lukien Lontoon Kingscross-asema. 

Monet elintarvikekaupat ja kauppaketjut, kuten useat S-ryhmän kaupat Suomessa, on varustettu Evacin ratkaisuilla, joilla muun muassa kerätään kondensaatti- ja jätevesiä alipainetekniikalla ja pystytään näin toteuttamaan liikkeiden pohjaratkaisujen muutokset mahdollisimman joustavasti.


www.evac.com


Evac

Evac on maailman johtava meri-, offshore- ja rakennusalan integroitujen veden- ja jätteenkäsittely- sekä ruosteenestojärjestelmien toimittaja. Edistykselliset tuotteemme ovat auttaneet eri puolilla maailmaa toimivia asiakkaitamme vähentämään merkittävästi ympäristökuormaansa yli 40 vuoden ajan. Meillä on toimipisteitä 14 maassa neljässä eri maanosassa sekä jakelijoita noin 70 maassa. Olemme lähellä asiakkaitamme missä ikinä he operoivatkin. Arvioitu liikevaihtomme vuodelle 2018 on 160 miljoonaa euroa.
Yrityksen verkkosivut