Tommi Tervanen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Franchising-Yhdistys

Bisnes

Franchising ei ole yksin, vaan yhdessä yrittämistä

25.09.2017

Franchising-alan eettisyys ja vastuullisuus liittyvät olennaisesti ketjun ja yrittäjän väliseen suhteeseen ja vastuunkantoon.Franchising-ketjulla on vastuu auttaa ja olla mahdollisimman läpinäkyvä yrittäjän suuntaan, yrittäjällä puolestaan on vastuu ylläpitää ketjun laatua ja imagoa sekä kantaa liiketoiminnan riskit. 


Franchising-yhtälössä on tärkeä ymmärtää, että franchising-ketju luo raamit eli konseptin ja yrittäjä toteuttaa konseptia itsenäisesti oman yrityksensä kautta. Silloin se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrittäjä vastaa omasta henkilöstöstään. Yhteistyö on kehittynyt kautta linjan hyvään suuntaan, mikä mielestäni kertoo siitä, että osapuolet ovat tietoisia vastuistaan.


PERUSTANA ITSESÄÄNTELY

Franchising-toiminta perustuu Suomessa itsesääntelyyn, jonka taustalla ovat Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt. Itsesääntely on toimiva malli, sillä sen avulla on onnistuttu turvaamaan toiminta molempien osapuolten osalta. Hyvä osoitus tästä on esimerkiksi se, että franchising-yrittäjät selviävät tutkitusti yrittäjyyden alkuvaiheista paremmin tavallisiin yrittäjiin verrattuna. Jokaisen franchisingin parissa toimivan on hyvä tuntea nämä pelisäännöt ja etenkin franchising-yrittäjyyttä harkitsevan on hyvä tietää, että SFY:n jäsenketjut ovat sitoutuneet toimimaan Eettisten Sääntöjen mukaan. 


KETJU TUKEE YRITTÄJÄÄ

Franchising on tänä päivänä mitä suurimmassa määrin yhdessä yrittämistä. Se näkyy koko kentässä. Käytännössä se tarkoittaa, että ketju auttaa yrittäjää ja ketjujen sisällä panostetaan siihen, että yrittäjät auttavat toisiaan. Vertaistuki ja dialogi arjessa ovat tärkeitä asioita. Moni franchising-yrittäjä onkin kertonut, että ketjun järjestämien tilaisuuksien suurin anti on toisten yrittäjien tapaaminen. Mielestäni franchising-ketjujen tulisikin entistä pontevammin hyödyntää modernien viestintäkanavien tarjoamia keinoja ja mahdollistaa yrittäjien keskinäinen verkottuminen ja dialogi. Se keventää myös ketjuorganisaation työtä.  

Koen roolini Franchising Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana antoisaksi, koska haluan omalta osaltani kantaa vastuuta yrittäjyyden kehittämisestä Suomessa. Suomi ja koko maailma on valtavan muutoksen kourissa ja uskon vahvasti, franchising voi tarjota oivan mahdollisuuden sopeutua muuttuvaan maailmaan konseptiyrittäjyyden kautta. 


TÄRKEÄ TULEVAISUUDEN TYÖLLISTÄJÄ

Uskon vahvasti myös siihen, että franchising tulee tulevaisuudessa näyttelemään merkittävää roolia myös maahanmuuttajien kotouttamisessa ja työllistämisessä. Maahanmuuttajataustaisten ihmisten keskuudesta löytyy kovaa intoa yrittäjyyteen, mutta kynnys käynnistää yritys tyhjästä on monelle liian iso pala haukattavaksi. Franchising-ketjut voivat tarjoa heille erinomaisen väylän toteuttaa unelmiaan – ja kantaa näin yhdessä yhteiskuntavastuuta. 


Tommi Tervanen

hallituksen puheenjohtaja

Suomen Franchising-Yhdistys