Julia Rosenkranz, Dr. Hinrich Bents ja Marcus Honkanen tietävät, että kansainvälinen henkilöstö osoittautuu menestystekijäksi monen eri yrityksen kehityksessä.

Bisnes

HR-konsultoinnin nykysuuntaukset Euroopassa

28.11.2016
Menestystekijänä kansainvälinen henkilöstöpolitiikka.


Kansainvälinen henkilöstö on osoittautunut menestystekijäksi monen eri yrityksen kehityksessä ja mahdollistaa monimuotoisuutta, jolla on erityisen suuri merkitys yritysten strategisessa suuntautumisessa. Monimuotoisuus on voimavara, kun johtoryhmä toimii yhdessä ja eri kulttuureista kumpuavat kokemukset tukevat toisiaan yrityksen parhaaksi. Näin johdetut yritykset toimivat kansainvälisesti aivan eri tavalla, ja eri kulttuuritaustat voivat tulla osaksi yrityksen dna:ta. Kansainvälisen henkilöstöhallinnon ja -politiikan avulla on huomattavasti helpompaa valloittaa uusia markkinoita ja kansainvälistyä yrityksenä ja menestyä.


Pohjoismaalainen suunnannäyttäjä

Konsultointiprojektiemme kautta olemme jo vuosien ajan päässeet seuraamaan kehitystä Pohjois-Euroopassa, jossa suuret ja keskisuuret yritykset käyttävät ja rekrytoivat yhä enenevissä määrin kansainvälisiä johtajia avainasemiin. Pohjois-Eurooppa on kansainvälistymisen edelläkävijä, myös naisjohtajien osuuden kasvattamisessa yritysten johtotehtävissä – erityisesti Saksaan verrattuna.

Henkilöstöhallinnon kansainvälistyminen on haaste Executive Search -hakuihin erikoistuneille yrityksille, mikä luo uusia konseptuaalisia menettely- ja toimintatapoja. Jotta johtajat ja yritykset kohtaisivat Euroopassa, on kehitettävä tähän tarkoitukseen sopivat työkalut ja prosessit.

Pohjoiseurooppalaisille yrityksille on hyvin tärkeää, että heidän yritykseensä on perehdytty – sen kulttuuri, erityispiirteet ja historia on tunnettava läpikotaisin jotta avainrekrytointi menee odotusten mukaisesti. Lisäksi on huomioitava yhtiömuoto (perheyritys vs. julkinen osakeyhtiö) ja tunnettava yrityksen avaintoimintoihin osallistuvat henkilöt, jotta uusi ”tulokas” sopii johtoryhmään. 


Kansainvälinen lähestymistapa

Kansainvälisessä suorahaussa projektiryhmien kielitaito on noussut hyvin tärkeäksi tekijäksi. Haku ei voi enää perustua pelkästään hyvään englanninkielen taitoon, sillä monissa maissa paikallisen kielen hallitseminen ja kulttuurin tunteminen ovat avainasemassa. Lisäksi koko tiimin on kyettävä rajat ylittävään ajatteluun ja toimintaan, ennakoiden yrityksen alan erityispiirteet.

Olemme vuosien varrella luoneet koko Euroopan kattavan kansainvälisten johtajien verkoston. Heille on ominaista liikkuvuus, kansainväliset johtotehtävät ja kulttuurienvälinen kohtaaminen. Etsimme yli rajojen ja toimialasta riippumatta kansainvälisiä johtajia, jotka auttavat asiakkaitamme menestymään, kansainvälistymään ja kasvamaan.


Kirjoittajat

Dr. Hinrich Bents

Marcus Honkanen

Julia Rosenkranz

 

Yhteystiedot:

Marcus Honkanen

Puh. +358 (0) 9 2516 6302, +49 40 181 389 320, 

www.bentshonkanenrosenkranz.com

Bents Honkanen Rosenkranz

International HR consulting company
Yrityksen verkkosivut