Kuluttajalle

Huolehditko kotisi arvosta?

15.10.2015

Kuinka tärkeä kotisi on sinulle? Huollatko kotiasi yhtä säännöllisesti kuin autoasi? Tiedätkö, missä kunnossa kotisi on? Jokainen koti vaatii säännöllistä huoltoa ja korjausta, koska mikään rakennus ei kestä ikuisesti. Jos kotia ja sen rakenteita ei huolleta eikä korjata ajallaan, ongelmia voi syntyä niin terveellisyyden kuin hallitsemattomasti laajentuvan remonttitarpeen suhteen.


Rakennuksen rakenneosille on määritelty tekninen käyttöikä, jonka jälkeen kyseinen rakenne on syytä korjata tai uusia. Esimerkiksi, jos asunnon pesutilat on tehty 1990-luvulla, ollaan tänä päivänä tilanteessa, jossa niiden uusimiseen tulee vähitellen varautua. Jos korjaat ja huollat kotiasi säännöllisesti, ylläpidät samalla kotisi arvoa tai jopa nostat sitä. Näillä toimilla turvaat myös omaa tulevaa asuntokauppaasi.

Käräjäoikeuksissa ja kuluttajariitalautakunnassa käsitellään vuosittain satoja asunto- ja omakotitalokauppariitoja. Suuressa osassa riitoja ongelmat johtuvat kosteus- ja homevaurioista. Yksi tyypillisimmistä riitojen kohteista on vauriot pesutiloissa. On myös hyvä muistaa, että tietyt aikanaan silloisen hyvän rakentamistavan mukaisesti toteutetut rakenteet ovat nykytietämyksen valossa osoittautuneet usein toimimattomiksi ja vaurioita aiheuttaviksi.

Ennen remonttiin ryhtymistä on hyvä pitää mielessä vanha sanonta ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Käytä siis luotettavia asiantuntijoita sekä remontin suunnittelussa että työn toteuttamisessa, laadukkaita materiaaleja unohtamatta. Korjauksen tyypistä ja laajuudesta riippuen korjaustyö saattaa edellyttää rakennusvalvonnan lupaa ja asunto-osakeyhtiössä myös yhtiön lupaa. Tärkeää on säilyttää kaikki remonttiin liittyvät asiakirjat mahdollista tulevaa asuntokauppaa silmällä pitäen. Mikäli kaupan jälkeen ilmenisi epäselvyyttä vastuukysymyksissä, on syytä kääntyä sellaisen lakimiehen puoleen, jolla on osaamista juridiikan lisäksi myös rakennusteknisistä ja asumisterveellisyyteen liittyvistä asioista.

Marianne Palo
varatuomari, osakkaana asumisen juridiikkaan erikoistuneessa
Lakiasiaintoimisto Palo, Tolvanen & Alppi-Takkinen Oy:ssä