Bisnes

InvestorEye voi auttaa sijoittajaa löytämään todelliset helmet

23.10.2015

Sijoittajalla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus löytää, seurata ja viestiä interaktiivisesti jo orastavien, sijoituskohteena mielenkiintoisten yritysten kanssa. Sen mahdollistaa InvestorEye -verkkopalvelu.


– InvestorEye on sijoittajille maksuton verkkopalvelu, jossa he voivat seurata ja vastaanottaa sisältöä heitä itseään kiinnostavilta yrityksiltä.

Palvelusta on mahdollista löytää pörssilistattuja, listaamattomia ja startup-vaiheessa olevia yrityksiä, toimitusjohtaja Laura Kuittinen kertoo.


Aitoa vuoropuhelua ja oivalluksia

InvestorEye on interaktiivinen palvelu. 

– Kun yritys julkaisee sisältöä InvestorEye -palvelussa, sijoittaja voi kommentoida, keskustella, pyytää yritykseltä tarkennuksia, kertoa omia näkemyksiä tai muutoin jatkojalostaa keskustelua. Hänellä on myös mahdollisuus tuottaa itse sisältöä palveluun. Näin palvelun sisällä voi syntyä aitoa ja oivalluksia tuottavaa vuoropuhelua, joka on hedelmällistä kaikille palvelun käyttäjille.


Löydä helmi heinäsuovasta

Suurin hyöty Kuittisen mukaan syntyy kuitenkin siitä, että palvelu voi auttaa sijoittajaa löytämään todellisia helmiä eli siemenvaiheessa olevia sijoituskohteita. 

– Tällä hetkellä esimerkiksi startup -yritykset eivät juurikaan viesti itsestään ennen varsinaista rahoituskierrosta. Nyt heillekin avautuu oivallinen mahdollisuus raottaa ovea sijoittajien suuntaan huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa.  


Teksti: Mia Heiskanen


…………………………………………

InvestorEye sosiaalisessa mediassa:
•  facebook.com/investoreyecom
• twitter.com/1investorEye

InvestorEye

InvestorEye Oy on vuonna 2014 perustettu fintech-alan startup-yritys, joka yhdistää sijoittajat ja sijoituskohteina olevat yritykset. InvestorEye-palvelu tarjoaa yrityksille tehokkaan tavan tavoittaa yrityksen nykyiset ja tulevat sijoittajat. Sijoittajille palvelu tarjoaa tietoa sekä listaamattomista yrityksistä että pörssiyhtiöistä. Palvelussa sijoittajat voivat keskustella sijoituskohteista sekä keskenään että suoraan palveluun kirjautuneiden kohdeyhtiöiden kanssa.
Yrityksen verkkosivut