Istekin liiketoimintapäällikkö Marko Ruotsala

Bisnes

Istekki auttaa minimoimaan tietoturva- ja kyberturvallisuuden riskit

25.09.2017

Sote- ja kunta-alan päättäjä, tiedätkö, kuinka tämän päivän kyberuhkat voivat vaikuttaa liiketoimintaasi? 


Lääketieteellisen tekniikan laitteiden käyttöjärjestelmien haavoittuvuudet luovat merkittävän riskin tietoturvallisuudelle ja liiketoiminnan jatkuvuudelle. 

– Tietoverkkoon kytketty laite on aina altis tietoverkon kautta tapahtuvalle väärinkäytölle, kyberuhkille. Terveydenhuollon laitteiden, järjestelmien ja tiedon turvaamiseksi tarvitaankin aivan uudenlaista ICT-, sote- sekä lääketieteellisen tekniikan- ja tietoturvaosaamista, Istekin liiketoimintapäällikkö Marko Ruotsala toteaa. 


KOKONAISTURVALLISUUTTA SOTE-SEKTORILLE, KUNNILLE JA MAAKUNNILLE

Istekki tarjoaa informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan kyberturvallisuuden ratkaisuja terveydenhuollon ja kuntien toimintaan. 

– Kyberturva -pelottelun sijaan pyrimme etsimään asiakkaillemme oikein mitoitetut tietoturvaratkaisut. Kyse on kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta, jonka avulla saavutetaan kustannustehokkuutta ja toimivia ratkaisuja. 

Ruotsala painottaa, että Istekki tuntee sote- ja kuntatoimialojen tietojärjestelmät, teknologiat, lääkintälaitteet, toimintaympäristön prosessit ja päätöksentekomekanismit sekä niihin liittyvät kyberturvallisuuden riskienhallinnan ja tietosuojan haasteet. Tästä yhdistelmästä syntyy Istekki Oy:n turvallisuus- ja riskienhallintapalvelun tuottama lisäarvo. 


YDIN LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDESSA

Kyberuhkilta ei Ruotsalan mukaan voi suojautua enää ainoastaan perinteisillä teknisillä keinoilla. 

– Riskienhallinnan ydin on liiketoiminnan jatkuvuudessa ja kustannustehokkuudessa. Havainnointikyky ja tilannekuva ympäristöstä on kyberturvallisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. Tietoturvatyötä ja riskianalyysiä on kyettävä tekemään 24/7, sillä tietoverkot ja sähköiset palvelut ovat käytössä yötä päivää, joten tilannekuvakoordinaattorimme havainnoi asiakkaiden ympäristöä 24/7. Kun tunnemme asiakkaan toimintaympäristön, teknologian ja prosessit, kykenemme arvioimaan ajoissa, mitä mahdollisia vaikutuksia maailmalta tulevat signaalit asiakkaamme liiketoimintaan aiheuttavat. Näin voimme tehokkaasti ennalta ehkäistä esim. kiristyshaittaohjelmia.


www.istekki.fi


……………

Oletko varautunut EU:n uuden yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen 2018? 

Istekin palvelupalettiin kuuluvat myös tietosuojaan liittyvät kartoitukset, selvitykset, riskiarviot 

ja dokumenttien päivitykset. 

– Asiantuntijamme voi työskennellä asiakkaalla tieto-suojavastaavana. Lainsäädäntöhän lähtee siitä, että tietosuojavastaavan asiantuntemuksen voi hankkia myös ostopalveluna, Ruotsala muistuttaa.


Teksti: Mia Heiskanen

Istekki

Yhteisiä digitaalisia ratkaisuja
Yrityksen verkkosivut