”Kirkon alojen ammattiliitot ja työnantajapuoli ovat laatineet yhdessä seurakunnille suosituksen ehkäistä epäasiallista kohtelua ja häirintää. Hyvä työkulttuuri ei synny ilman tietoisia toimia eikä se ole kirkonkaan työpaikoilla itsestäänselvyys, vaikka yksilöitä ohjaisikin lähimmäisen rakkauden periaate”, toteaa Paula Aaltonen.

Bisnes

Kirkon tekemää hyvää ei aina nähdä

02.08.2018

Monille on yllätys, kuinka paljon kirkko tekee hyvää tavallisten ihmisten arjessa. Muut kuin kirkolliset toimitukset, esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyö sekä diakoniatyö vanhusten ja vähävaraisten perheiden auttamiseksi muodostavat valtaosan, jopa neljä viidesosaa kirkon työstä. 


Tämä tavallisten ihmisten tekemä arkinen, lähimmäisten elämää rikastuttava työ valitettavan usein unohtuu, kun kirkkoa kritisoidaan, muistuttaa toiminnanjohtaja Paula Aaltonen Kirkon alat ry:stä. 

Kirkon sisällä työmoraalin keskeinen sisältö on, että työntekijä palvelee lähimmäisiään ja yhteiskuntaa arkisella työllään. Kutsumus työhön on rikkaus, mutta se merkitsee myös psyykkistä kuormitusta pitkine, usein viikonloppuun sijoittuvine työpäivineen. Tämän lisäksi työssä kohdataan elämän suuret surut ja vaikeudet, mutta myös ilon hetket. Tähän kaikkeen tarvitaan taitoa löytää lohdutuksen sanoja ja aikaa, samalla kun työhön kuuluvat käytännöllisetkin asiat on hoidettava. 

– Onneksi seurakunnissa osataan myös tukea työntekijöitä. Kirkon alat on kristillistä työtä tekevien ammattiliitto ja olemme yhdessä työnantajapuolen kanssa käynnistäneet laajan Kirkon työelämä 2020 -luvulla -ohjelman eli Kirtekon. Siinä työnantaja ja työntekijät yhdessä työelämän kehittämisen ammattilaisten kanssa ratkovat työelämän ongelmia. Tavoitteena on, että Kirteko osaltaan edistää kirkon rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Onnistumiset toimivat myös esimerkkeinä muille, joten kaikkien ei tarvitse keksiä samaa pyörää uudelleen, iloitsee Aaltonen.


Teksti: Maija-Liisa Saksa


Kirkon alat ry on evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon, kristillisten järjestöjen ja helluntailiikkeen työntekijöiden ekumeeninen, moniammatillinen ammattiliitto. Jäsentemme ammattinimikkeitä ovat esim. suntio, emäntä, lastenohjaaja, nuorisotyönohjaaja, diakoniatyöntekijä, lähetystyöntekijä, toimistosihteeri, talouspäällikkö, pappi, kirkkoherra, kanttori. Kirkon alat on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö ja keskusjärjestö STTK:n jäsen.Kirkon alat ry

Kirkon alat ry on evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon, kristillisten järjestöjen ja helluntailiikkeen työntekijöiden ekumeeninen, moniammatillinen ammattiliitto. Jäsentemme ammattinimikkeitä ovat esim. suntio, emäntä, lastenohjaaja, nuorisotyönohjaaja, diakoniatyöntekijä, lähetystyöntekijä, toimistosihteeri, talouspäällikkö, pappi, kirkkoherra, kanttori. Kirkon alat on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö ja keskusjärjestö STTK:n jäsen.
Yrityksen verkkosivut