Promeco on valjastanut 3D-skannauksen työkaluksi, jonka avulla kunnossapito-, muutos- ja modernisointiprojekteissa säästetään aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

Bisnes

Korjaustarpeet kirkastuvat 3D-skannauksella

06.05.2019

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, muistuttaa vanha kansanviisaus. Teknologian kehittyessä ja digitalisaation edetessä lausahdus on entistä ajankohtaisempi, sillä selkeille havainnekuville ja realistisille 3D-mallinnuksille löytyy yhä uusia sovellusalueita.

Uuteen dokumentointi- ja mallinnusteknologiaan on tarttunut myös teollisuuden suunnittelu- ja projektinhallintapalveluja tarjoava Promeco Group. Alansa kärkiyhtiönä se on valjastanut 3D-skannauksen työkaluksi, jonka avulla kunnossapito-, muutos- ja modernisointiprojekteissa säästetään aikaa, vaivaa ja kustannuksia. Promeco tarjoaa asiakkailleen mm. mekaanisia ja sähköteknisiä ratkaisuja, tuotekehitystukea sekä selvittää valmistukseen liittyvät seikat.

– Esimerkiksi laivan konehuoneesta tai prosessiteollisuuden laitteistosta ei välttämättä löydy kaikkea dokumentaatiota tai muutoksia, joita siihen on vuosien varrella tehty. Dokumenttien hakemiseen kuluu siihenkin kallista työaikaa. 3D-skannauksen avulla kohteesta saadaan yksityiskohtainen mallinnuskuva, jonka pohjalta piirtyy havainnollistava tietomalli valmiista lopputuloksesta”, myynti- ja markkinointijohtaja Ville Ritakorpi selvittää.

Markkinointikoordinaattori Satu Niemisen mukaan 3D­-skannauksella syntyvät havainnekuvat kirkastavat investointi- ja korjaustarpeet selvästi perinteisiä suunnitelmadokumentteja paremmin. Samalla ne helpottavat ja nopeuttavat hankkeiden jatkosuunnittelua, rahoituspäätöksiä ja projektinhallintaa.

– Tässä kohtaa olemme liikkeellä ensimmäisenä alan toimijana, hän lisää. Teksti: Timo Sormunen


www.promeco.fi

Promeco

Promeco Group • Liikevaihto noin 60 M€ • Henkilöstöä 480 • Erikoistunut sähköteknisten ja mekaanisten laitteistojen suunnitteluun ja kokoonpanoon mm. meri- ja valmistavalle teollisuudelle, raideliikenteelle ja voimalaitoksille. • Välillisen viennin osuus liikevaihdosta noin 90 prosenttia • Yhteystiedot: Promeco Group Oy, Mettälänkatu 91, 38700 Kankaanpää, Tel: +358 207 595 200
Yrityksen verkkosivut