Sujuvasti eteneviä yrityksiä ohjaa yhdessä ymmärretty tavoite, unelma yrityksen tulevaisuudesta.

Bisnes

Kuka ohjaa yritystäsi?

14.10.2016
Suurin osa yritysten strategioista jää toteutumatta. Yksi yleisimmistä ongelmista on se, että henkilöstön osaaminen ja kokemus jätetään käyttämättä tulevaisuuden suunnittelussa. Näin jarrutetaan tehokkaasti toteuttajien sitoutumista. 


Etenijät ja selittelijät 

Pk-yritysten avainhenkilöitä pian 30 vuotta valmentaneelle Suomen Toimitusjohtaja-koululle on tuttua, että toiset yritykset etenevät ja toiset selittelevät. Jälkimmäisissä toimintaa leimaa navigoinnin luovuttaminen markkinavoimille tai suhdanteille. Sujuvasti eteneviä yrityksiä ohjaa yhdessä ymmärretty tavoite, unelma yrityksen tulevaisuudesta. 


Mikä rooli ulkopuoliselle? 

Hyllyyn tai tietokoneelle unohtuneita suunnitelmia yhdistää usein se, että sisältö on ostettu yrityksen ulkopuolelta. Johto ei ole ehtinyt itsekään sitoutua suunnitelmaan, saatikka innostua sen käytäntöön viemisestä. 

 – Kun strategiatyöllä haetaan todellista muutosta, on hyvä ottaa ulkopuolinen mukaan huolehtimaan työskentelyn etenemisestä, ihmisten osallistamisesta ja uusien näkökulmien huomioimisesta. Näkökulma avartuu, kun sparraajalla ei ole toimialan silmälasit silmillä. Valintojen perustelut tulee mietittyä monipuolisemmin. Kestävän johtajuuden kulmakiviä ovat selkeä tulevaisuuden näköala ja sen todeksi eläminen yhdessä ihmisten kanssa. Tällaisesta avoimesta yhteistyöstä käynnistyy usein uusi vaihe yrityksen etenemisessä, iloitsee strategiavalmentaja Petri Runtti Tj-koulusta. 


Henkilöstö mukaan 

Usein pk-yrityksissä ei ole tarkasti kirjattua strategiaa. Silti toiminnasta ja viestinnästä voi tunnistaa hyvinkin kirkasta strategista ajattelua. Toisaalta joskus voi törmätä hienoihin kirjallisiin tuotoksiin, jotka eivät näy tai kuulu yrityksen toiminnassa mitenkään. Kummassa yrityksessä on strategia? Tj-koulun toimitusjohtaja Sanna Leppänen liputtaa yhteisen ymmärryksen puolesta. 

– Muoto, kieli ja tarkkuus eivät ole pääasioita. Tärkeintä on, että yrityksellä on yhdessä, riittävän samalla tavalla ymmärretty yhteinen suunta ja tunnistetut kilpailutekijät, joilla pärjätään markkinoilla. Sen jälkeen täytyy ymmärtää jatkuvan kehittämisen merkitys. Mistä asiakas on valmis maksamaan tulevaisuudessa? Miten kilpailutekijät pysyvät terässä? Mitä se meiltä edellyttää? 

 Henkilöstö ymmärtää valtavasti esim. asiakkaista, kumppanuuksista ja käytännön prosesseista. Tuo osaaminen täytyy ottaa mukaan kehittämistyöhön. Liian valmiiden ylhäältä päin tuotujen suunnitelmien puskeminen toteutukseen on yrityksen resurssien tuhlaamista. Siitä seuraa alisuoriutuminen ja pahimmillaan turhautuminen. 

Vakiovarusteina käytännönläheisyys ja ilo 

Tj-koulu järjestää pk-johtajille sekä avoimia ryhmävalmennuksia että yhden yrityksen tilanteeseen räätälöityjä paketteja. Menestys pk-yritysjohdon sparraajana on saavutettu käytännönläheisellä liiketoimintaosaamisella, vahvalla asiakastuntemuksella ja oivalluttavalla valmentajaosaamisella. 

– Yhteiset onnistumiset asiakkaiden kanssa lataavat kaikkien mukana olevien akkuja. Tj-koulun henkilöstöllä on etuoikeus ja ilo saada työskennellä tulevaisuuteen uskovien suomalaisten pk-yritysten kanssa, Leppänen hehkuttaa.


www.tjkoulu.fi

Toimitusjohtajakoulu

Hyvin johdetuissa pk-yrityksissä on Suomen tulevaisuus.
Yrityksen verkkosivut