Aivot tarvitsevat kaikkia ääniä.

Kuluttajalle

Kuulokoje parantaa elämänlaatua

01.06.2016

Kuulon alenemasta ei kannata kärsiä liian pitkään. Kuulokojeen avulla huonosti kuuleva saa jälleen virikkeitä ympäröivästä maailmasta, kun äänimaailma rikastuu.

– Kun kuulo alenee, ihminen alkaa herkästi vetäytyä sosiaalisista tilanteista. Alentunut kuulo myös väsyttää, mikäli huonon kuulon vuoksi on jatkuvasti pinnisteltävä kuullakseen. Kuulokoje piristää elämää ja lisää turvallisuutta eli parantaa merkittävästi elämänlaatua, Oticonin audionomi Vappu Levander kertoo.


Ei ruskeita banaaneja

Mielikuva kuulokojeista perustuu usein isovanhempien valtaviin, ruskeisiin ”banaaneihin”, jotka vinkuivat ja istuivat huonosti. 

– Siitä maailmasta on tultu valovuosia eteenpäin ja tänä päivänä kuulokojeet ovat edistyksellisiä ja huomaamattomia pienoistietokoneita, jotka vahvistavat tehokkaasti puheen kuulemista ja hallinnoivat taustamelua.

Kuulokojeissa on myös suuntatoimintoja, jotka auttavat tilanteissa, joissa ääniä tulee useasta suunnasta. Se tarkoittaa, että huomio voidaan suunnata sinne mistä halutaan kuulla. Edistyksellisimmissä kojeissa on myös langaton yhteys viestintä- ja viihdelaitteisiin.


Aivot tarvitsevat kaikkia ääniä

Levander muistuttaa, että ihmisen aivot tarvitsevat kaikkia ääniä – ei pelkästään puheääntä.

– Hyvin kuulevan ihmisen aivot tekevät valinnan siitä, mitä ääniä ihminen kuuntelee. Kuulonalenema puolestaan tarkoittaa, että ihminen ei havaitse tiettyjä ääniä, jotka normaalikuuloinen kuulee. Kuulokojeen ansioista ihminen kuulee paremmin kaikki äänet ja aivot oppivat uudelleen valikoimaan, mitä ne haluavat kuulla. Ihmisellä on aivoissa myös kaksi kuulokeskusta, joihin tulee informaatiota molemmista korvista. Siksi on hyvin tärkeää, että kuulokoje on molemmissa korvissa.


Elämänlaatu edellä
Oticonin motto on People First – ihmiset etusijalla. 

– Olemme sitoutuneet innovoimaan tuotteita, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua. Pyrimme siis kehittämään laitteita ja kojeita siten, että ne simuloivat ihmisen aivoja ja luonnollista kuulemista.

Levander kertoo, että kuulokojeita on myös kontrollikäynneillä todella helppo säätää asiakkaan tarpeiden mukaan. Kojeet ovat tänä päivänä myös hyvin huomaamattomia. 

– Korvaan tulee sähköjohto ja tippi ja itse koje jää piiloon korvan taakse. Väritkin ovat kauniita.


Ajoissa kuulotutkimukseen!
Kuulotutkimukseen kannattaa hakeutua ajoissa, jotta aivot saavat stimulaatiota ja kuulokeskus pysyy virkeänä. Kuulontutkimukset tehdään useimmiten sairaalassa, jossa selvitetään kuulon heikkenemisen syy ja apuvälineiden tarve. Kojeen sovitus tehdään sairaaloiden kuuloasemilla, kuulokeskuksissa tai maksusitoumuksella yksityisellä sektorilla. Tällöin kuulokojeen saa maksutta käyttöönsä. Kuulokojeen voi ostaa myös itse.

Teksti: Mia Heiskanen

Oticon

Mottomme on People First – ihmiset etusijalla. Olemme sitoutuneet innovoimaan tuotteita, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua. Ydinajatuksenamme on ollut aina huonokuuloisten auttaminen.

Varaa aika kuulontutkimukseen! Ma-pe klo 9-11 ja 13-15
Puh. 09 2786 2041
Yrityksen verkkosivut