”Kykyjen johtaminen on tiedolla johtamista, jonka lähtökohtana ovat mittarit ja tavoitteet. Ne tuottavat johtajille ja esimiehille tietoa henkilöstöstä ja toiminnasta sekä ohjaavat ja kannustavat henkilöstöä”, Armi Lampi (oik.) ja Raila Lindeberg kertovat.

Bisnes

Kyvykkyyttä johtamalla lisää henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttä

02.08.2018

Talent Management eli parhaiden kykyjen johtaminen sopii luontevasti palvelukotien henkilöstöjohtamiseen. Henkilöstön rekrytoimisen, kehittämisen ja johtamisen tavoitteelliset prosessit auttavat palvelukotia valmistautumaan henkilöstömuutoksiin sekä lisäävät työssä viihtymistä ja asiakastyytyväisyyttä.


Kolmea palvelukotia Sipoossa, Lohjalla ja Vantaalla pyörittävän Betesda-säätiön toimitusjohtaja Armi Lampi kertoo, että tavoitteellisella kykyjen johtamisella säätiö pyrkii sitouttamaan organisaatioon parhaat osaajat ja lisäämään asiakastyytyväisyyttä. 

– Asiakkaiden kuuntelu ja palveluiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa ovat tässä avainasemassa. Näin olemme koko ajan kosketuksissa siihen, mikä tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Tämä toimii lähtökohtana osaamisen rekrytoinnille, asumispalvelujen johtaja Raila Lindeberg sanoo. 

– Koulutamme työntekijöitämme ja annamme vastuuta sekä riittävän haasteellisia tehtäviä, joissa he voivat hyödyntää osaamistaan ja kykyjään.

Teksti: Eila Lokka


www.betesda.fi Betesda-säätiö sr

Betesda-kodit ovat mahdollisuuksien maailmoja. Betesda-säätiön historia on osa suomalaisen terveydenhuollon muutostarinaa. Yli neljän vuosikymmenen toimintansa aikana säätiö on uudistunut perusteellisesti. Kristillisiin arvoihin vahvasti nojautunut hoitoeetos on vaihtunut tarkkoihin laatukriteereihin ja uusimpiin hoitotyön menetelmiin.
Yrityksen verkkosivut