Erkki Moisander. Kuva: Jarmo Perälä

Bisnes

LähiTapiola uudistuu palvelut edellä elämänturvayhtiöksi

04.12.2017

Vakuutusalalla vuorovaikutus asiakkaan kanssa tapahtuu perinteisesti pääasiassa laskujen ja korvausten muodossa. Tätä asetelmaa LähiTapiola on lähtenyt rohkeasti muuttamaan.


Vakuuttaminen koetaan etäisenä asiana. Haluamme pelkästä korvausten maksajan roolista vahinkojen ennaltaehkäisijäksi uusien palveluiden avulla. Asiakkaita tulisi palkita siitä, että he hoitavat itseään ja asioitaan paremmin. Elämänturvayhtiönä huolehdimme asiakkaidemme kokonaistilanteesta aina syntymättömästä lapsesta elämän viimeisiin hetkiin, kertoo LähiTapiolan pääjohtaja Erkki Moisander.

LähiTapiolan juuret ulottuvat pitkälle, aina vuoteen 1770. Tulipalojen varalle perustetuista keskinäisistä paloapuyhdistyksistä alkunsa saanut vakuutusyhtiö on ollut mukana historian käännekohdissa. Moisanderin mielestä vakuutusyhtiön tulee olla osa yhteiskunnallisia murroksia ja uudistua ajassa.

– Olemme pysyneet pystyssä 250 vuotta. Sodat ja muut mullistukset nähneenä olemme edelleen tässä. Palovakuutusyhdistykset tekivät ennaltaehkäisevää työtä vastaamalla nuohouksesta. Ne halusivat tehdä asiat fiksummin, aivan kuten me nyt, Moisander sanoo.

– Hieno historia ei riitä, vaan on uudistuttava rohkeasti. Meillä on nyt monta palloa ilmassa ja vauhti on hurja verrattuna historiaamme. Haasteena on riittävä nopeus viedä kehitystä eteenpäin siten, että nyt tehtävät ratkaisut ovat tulevaisuudessakin joustavia ja oma väki sekä asiakkaat pysyvät mukana muutoksessa.


Uusi rooli suomalaisten terveydessä

– Nyt korostuvat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Panostamme vahvasti uusiin terveyspalveluihin ja haemme terveydestä uutta roolia asiakkaidemme arjessa. Koko suomalainen vakuutusjärjestelmä saisi olla vahvemmin mukana terveysjärjestelmän kehittämisessä, työeläkeyhtiöillä on parin sadan miljardin sijoitusvarat. Pitkäjänteiset sijoitukset keskeisiin terveyspalveluyrityksiin tukisivat tasaista kehitystä, toteaa Moisander. 

LähiTapiolalle digitalisaatio ja robotisaatio merkitsevät kehitysjatkumoa uusissa palveluissa.

– Terveyspuolella digitalisaatio ja uudet teknologiat muuttavat hoitoa ja avaavat uusia mahdollisuuksia. Avaamme vuodenvaihteessa virtuaalisairaalan, jossa asiakkaamme voivat asioida etänä lääkärissä ja tarjoamme heille uusia palveluita terveyden ylläpitämiseen. Digiasioinnissa korostuu luottamuksen rakentaminen – erityisesti terveyspalveluissa. 


– Terveys, talous ja turvallisuus korostuvat suomalaisten vastauksissa, kun kysymme, mikä on heidän arjessaan ja elämässään tärkeintä, sanoo LähiTapiolan pääjohtaja Erkki Moisander.


Muutos lähtee sisältä

LähiTapiolan henkilöstö valmistautuu muutokseen muun muassa innovaatiotyöpajoissa ja kouluttautumalla. Uudistuminen yhdessä koko henkilöstön kanssa on Moisanderin mukaan välttämätöntä.

– Uudistumisen pitää välittyä asiakkaalle. Investoimme vahvasti uusiin tietojärjestelmiin LähiTapiolassa ja samalla panostamme henkilöstön osaamiseen. Koulutamme sisäisesti muutoksen vauhdittajaksi ja kärkijoukoksi muutaman sata elämänturva-ammattilaista. Samaan aikaan henkilöstörakenteemme muuttuu, palkkaamme muun muassa terveydenhuollon ja käyttäytymistieteen ammattilaisia. 

Osana muutosta myös LähiTapiolan konttorit kokevat muodonmuutoksen. Tulevaisuudessa kyse ei ole vain vakuutusmyynnistä. 

– Tärkeintä on asiakkaan kohtaaminen: elämäntilanteen sekä riskien määrittely. Vuonna 2025 konttorimme eivät välttämättä ole nykyisen näköisiä, nykyisissä paikoissa. Asiointi siirtyy verkkoon. Meille ihmisten välinen kanssakäyminen on aina tärkeää, kun rakennetaan asiakkaan elämänturvan ratkaisuja. Asiakas saa mielenrauhaa, kun hänellä on varmuus, että hänen asiansa on käyty perusteellisesti läpi.


Lähellä asiakkaitaan

– Olemme kaikkein voimakkaimmin omistaja-asiakkaiden ohjaama ryhmittymä Suomessa. Meillä on 20 alueyhtiötä, joilla on oma johtonsa ja niiden toimintaan panostetaan. Yhtiöt tuntevat oman alueensa erikoispiirteet ja tekevät parhaat ratkaisut paikallisesti. Olemme kyenneet ketterästi erilaistamaan toimintaamme alueyhtiöittäin. En usko malliin, jossa päätökset tehdään vain Espoosta käsin. 

Moisanderin mukaan keskinäisyyden on oltava ajassa ja asiakkaiden arjessa kiinni.

– Modernisoimme keskinäisyyttä yhdessä asiakkaidemme kanssa korostamalla paikallisuutta. Haluamme olla osa paikallisyhteisöjämme kaikkialla Suomessa kiinnittymällä arkeen ja elinkeinoelämään. Viime kesänä pääomiamme siirtyi alueyhtiöille 1,6 miljardia euroa. Niillä on entistä vahvemmat resurssit investoida ja vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Emme voi olla irti ympäröivästä yhteiskunnasta. Jos asiakkaamme eivät pärjää, emme mekään, Moisander toteaa.

Teksti: Kati Keturi


LähiTapiola-ryhmä

  • Omistaja-asiakkaita 1,6 miljoonaa
  • Henkilöstöä n. 3400
  • Toiseksi suurin vahinkovakuuttaja 1,1 miljardin euron maksutulolla
  • Henkivakuutusyhtiön maksutulo: 
  • 422 miljoonaa euroa

www.lahitapiola.fi 


LähiTapiola

LähiTapiola on vakuutusyhtiö, josta saat sekä vakuutukset että säästämisen ja sijoittamisen palvelut itselle, perheelle tai yritykselle.
Yrityksen verkkosivut