Bisnes

Läpinäkyvyyttä ja tehoa globaaliin logistiikkaketjuun

27.11.2015

Globaalien tavaravirtojen kasvaessa eri osapuolten välillä tarvitaan yhä enenevässä määrin luotettavaa ja nopeaa tiedonsiirtoa. Youredi Oy:n palvelun avulla heterogeenisenkin ketjun järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään.


Youredi Oy tarjoaa palveluna Integration Platform as a Service(iPaaS)-ohjelmistoratkaisua, jonka ydinajatuksena on teknologiajohtaja Sami Tähtisen mukaan informaationvälitys eri tietojärjestelmien välillä. 

– Tietojärjestelmät voivat olla täysin heterogeenisiä ja toimia joko yrityksen sisällä tai eri yrityksissä. Me huolehdimme siitä, että tieto siirtyy järjestelmien välillä ja on aina ajan tasalla. Koska siirrämme tietoa organisaatioiden välillä, voimme tarjota asiakkaillemme myös mittaristoja verkoston eri osapuolten käyttöön. Näin voimme näyttää reaaliaikaisesti mitä verkostossa tapahtuu.

Nopealiikkeisessä globaalissa maailmassa informaation merkitys korostuu entisestään. 

– Se on erityisen tärkeää logistiikka-alalla. Meidän palvelumme avulla logistiikkaketju voi toimia täysin läpinäkyvästi. Palvelun saa myös nopeasti käyttöön, sillä esimerkiksi kahden toimijan välinen integraatio saadaan pystyyn muutamassa viikossa. Näin integraatioprojekti on myös kustannustehokas.


Läpinäkyvä logistiikkaverkosto

Tähtisen mukaan Youredi toimii logistiikkaketjussa ikään kuin sähköisenä tiedonvälittäjänä ja tulkkina. - Youredin vahvuus on se, että kykenemme integroitumaan mihin tahansa järjestelmään, missä tahansa ja siten, että kaikki puhuvat samaa kieltä. Voimme myös informoida asiakastamme etukäteen ongelmista verkostossa – ennen kuin tieto saavuttaa loppuasiakkaan. Näin syntyy tehokas ja aidosti läpinäkyvä logistiikkaverkosto, josta hyötyvät kaikki. 


Teksti: Mia Heiskanen

Youredi Oy

Youredi on yksityinen vuonna 2010 perustettu integraatiopalveluja tuottava yhtiö, jolla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Bostonissa ja Singaporessa. Yhtiön asiakaskunta laajenee jatkuvasti ja yhtiö on voimakkaassa kasvussa. Youredin ratkaisujen avulla yritysten tietovirrat voidaan yhdistää paikan päällä, pilvipalveluna tai liikekumppanien kesken. Asiakkaat ja kumppanit voivat käyttää Youredin palvelualustaa (iPaaS) omiin liiketoimintoihinsa sekä samalla verkostoitua keskenään ja vaihtaa tietoja turvallisesti skaalautuvan palvelun avulla.
Yrityksen verkkosivut