VNS-hoidossa rintaan ihon alle asennetaan generaattori. Se lähettää impulsseja kaulan vagushermoon asennettuihin elektrodeihin, josta ne välittyvät vagushermoa pitkin epilepsiakohtauksia aiheuttavalle aivoalueelle. Generaattoria ohjataan esim. tabletilla.

Kuluttajalle

Lisää elämänlaatua epilepsiapotilaille

29.11.2019

Epilepsian kehittyneet hoitomenetelmät ovat parantaneet Suomessa jo satojen ihmisten jokapäiväistä elämää. Neurostimulaatiohoidot vaikuttavat keskushermostoon lyhentäen ja lieventäen epilepsiakohtauksia kahdella kolmasosalla niistä potilaista, joilla sairauskohtauksia ei ole pystytty lääkkeillä vähentämään. 


Epilepsiaa sairastaa maassamme noin 50 000 henkilöä, joista noin kolmasosa on vaikeahoitoisia eli kohtauksia ei saada poistettua lääkityksellä. 

– Tällöin pitäisi mahdollisimman pian arvioida muiden kuin lääkehoitojen mahdollisuus. Hoitotulokset ovat sitä parempia, mitä aiemmin neurostimulaatiohoito päästään aloittamaan, korostaa neurologian professori Jukka Peltola Tampereen Yliopistosta. 


”Hoitotulokset ovat sitä parempia, mitä aiemmin neurostimulaatio-hoito päästään aloittamaan.” Vaikeahoitoiset potilaat ovat voineet turvautua leikkaushoitoon, jossa aivoista poistetaan kohtauksia aiheuttava alue. Koska tämä ei aina ole mahdollista, on jo parinkymmenen vuoden ajan heidän elämälaatuaan parannettu stimuloimalla keskushermostoa sähköimpulssein. 

Vagushermon stimulaatio (VNS) on Käypä hoito -suositusten mukainen menetelmä. Sitä kehitetään jatkuvasti ja nyt VNS voidaan ohjelmoida antamaan impulsseja eri tavoin eri vuorokaudenaikoina. Näin voidaan vähentää mahdollisia sivuvaikutuksia, esim. äänen käheyttä. 

– Hoitotuloksia on parantanut merkittävästi myös Autostimulaatio-ominaisuus, jossa järjestelmä reagoi epilepsiakohtauksiin liittyvään sydämen sykkeen muutokseen. Yli puolella potilaistamme kohtaustilanne parani yli 50 prosenttia ja samanlaisia tuloksia on saatu myös kansainvälisesti. Toki on syytä muistaa, että tämäkään hoito ei poista kohtauksia kokonaan eikä tehoa kaikille, toteaa Peltola. 

– Sen lisäksi, että VNS lieventää kohtauksia, se vaikuttaa myös aivojen toiminnanohjaukseen parantaen potilaan toimintakykyä. VNS tasapainottaa myös serotoniinin tuotantoa vähentäen usein masennusta. Kyseessä on siis kokonaisvaltainen hoitomenetelmä ilman lääkkeiden sivuvaikutuksia. Menetelmä ei kuitenkaan korvaa lääkkeitä, mutta niiden käyttöä voidaan vähentää, muistuttaa Peltola. 

Tällä vuosikymmenellä on kehitetty myös DBS- eli syväaivomenetelmä, jossa elektrodit asennetaan aivojen syviin osiin ja ne stimuloivat aivoja suoraan. Sitä käyttää Suomessa 30- 40 henkilöä. VNS:llä hoidetaan Suomessa tällä hetkellä noin 400 potilasta ja maailmanlaajuisesti kymmeniä tuhansia. 

DBS -leikkaushoitoja tehdään Tampereen, Helsingin ja Kuopion yliopistosairaaloissa, VNS -hoitoja kaikissa yliopistosairaaloissa.

Teksti: Maija-Liisa Saksa 

https://omamedical.fi/tuotteet/vns/