Panostamme uudessa suunnitelmassa monimuotoisiin ohjausmuotoihin ja -kanaviin.

Kuluttajalle

Luovuuden esiinmarssi

20.12.2018

Automatiikka, robotiikka, digitalisaatio ja tekoäly ovat yrityksissä hyvin jalkautettuina, mutta ovatko luovuus ja sosiaaliset taidot yhtä hyvällä tolalla? Algoritmeihin perustuva ajattelu tarvitsee rinnalleen inhimillisyyttä ja uteliaisuutta sekä kykyä oppia uutta.


Lukuisissa tulevaisuuden työelämää koskevissa keskusteluissa on noussut esiin taitoja, kuten itsensä johtaminen, yhteistyö, ongelmanratkaisu, looginen ajattelu sekä luovuus. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on ottanut haasteen tässä vastaan ja aikoo olla jatkuvan oppimisen alusta uran eri vaiheissa. 

Haaga-Helian Master-ohjelmaa on työelämän uudenlaisten osaamisvaatimusten vuoksi päätetty uudistaa vuoden 2019 alussa. Uuden ohjelman suunnitellussa on otettu huomioon opiskelijoiden, alumnien, opettajien ja yritysten ajatuksia siitä, mitkä ovat tulevaisuuden työelämän tarpeet.

”Uudessa ohjelmassa opiskelija voi joustavasti poimia lukuisista suuntautumisvaihtoehdoista omaan uraansa ja eri osaamistarpeisiinsa soveltuvan opintopolun”, sanoo Haaga-Helian kehityspäällikkö Kirsti Kehusmaa.

Aikaisemmin opiskelijat ovat pysytelleet tiukasti omissa ohjelmissaan ja kohtaamiset eri koulutusohjelmissa kollegojen kanssa ovat olleet vähäisiä. Nykyiset Master-opiskelijat ovat Kehusmaan mukaan loistavia esimerkkejä elinikäisistä oppijoista.

”Monialaistuva koulutus lisää vuorovaikutteisuutta opiskelijoiden kesken”, sanoo Kehusmaa. Teksti: Riitta Ekholm


www.haaga-helia.fi


Täydellinen match

Olin Punaisen Ristin tiedottajana Libanoninssa kaksi vuotta sitten, kun näin ilmoituksen Haaga-Helian Master-ohjelmien hausta. Ajoitus oli täydellinen, sillä olin juuri palaamassa Suomeen, Kirkon Ulkomaanavun (Kua) tiedottajaksi.

Olin valmistunut medianomiksi journalismin koulutusohjelmasta vuonna 2010 ja ehtinyt olla toimittajana Helsingin Sanomissa, Vihreässä langassa, Suomen Kuvalehdessä ja Kodin Kuvalehdessä yhteensä seitsemän vuotta. Tämän jälkeen työskennellessäni järjestöissä olin päässyt laajentamaan osaamistani viestinnän suuntaan.

Master-ohjelmaan hain saadakseni tukea ammatilliselle kasvulle tiedottajan tehtävissä, ja haaveenani oli edetä vastuullisempiin työtehtäviin viestinnän alalla. Kävi tuuri. Puoli vuotta siitä, kun aloitin syksyllä 2017 opintoni, Kuassa avautui viestintäpäällikön paikka, ja sain sen.

Viime kevät oli yhtä rytinää, mutta täydellinen match: samaan aikaan, kun otin haltuun uutta työtehtävää, tein opintoja samasta aiheesta: johtamisesta ja esimiestyöskentelystä.

Varsinkin Master-ohjelmassa on ollut mahtavaa päästä vaihtamaan ajatuksia kollegojen kanssa, jotka hahmottavat asioita vaikkapa it-hallinnon tai liiketoiminnan näkökulmasta. 

Valmistun joulukuussa 2018, mutta koska olen intohimoinen opiskelija, jatkan avoimessa yliopistossa psykologian opintoja. Ja kiinan kielen pariin on myös aikomus palata.”

-Noora Jussila

Master-opiskelijaHaaga-Helia

Opiskelulla uusi suunta • Master-opintojen laajuus on 90 opintopistettä, josta opinnäyte 30 op. Medianomeilla 60 op. • Valittavana on 8 koulutusohjelmaa ja 12 suuntautumista. • Tutkinnosta on räätälöitävissä yrityskohtaisia kokonaisuuksia. • Ensimmäinen haku Leading Business Transformation -ohjelma alkaa tammikuussa 2019.
Yrityksen verkkosivut