International

Med Pilaster siktar husen mot nya höjder

05.03.2019

Pilaster är ett finskt modulärt hustekniksystem, som uppförs på utsidan av en byggnad. Pilaster förbättrar och höjer avsevärt fastighetens hustekniknivå, vilket gäller för både sanerings- och nybyggnadsprojekt.


Finska Pilaster Oy har utvecklat ett avancerat hustekniksystem, som är patenterat i 35 länder. Sammanfattningsvis revolutionerar Pilaster hustekniken för både nybyggnads- och saneringsobjekt. Förutom stambyte får man med Pilaster-tekniken frånluftsvärmepumpar i varje enskild lägenhet och med dessa värmepumpar sköter man lägenheternas luftcirkulation, värme och kylning.Elrenovering och digihusteknik ingår i systemet.

Det kostnadseffektivaste alternativet är att genomföra på en gång en fullständig Pilaster-sanering, men vid behov kan saneringen även utföras i etapper, berättar verkställande direktör Janne Kantola.


En lösning på klimatutmaningarna

Det som gör Pilaster så speciellt är att hustekniken till 55% utförs utanför huskroppen. På så sätt minimerar man störningarna för de som bor i huset så länge renoveringsarbetena pågår. Orsaken är att renoveringen kan göras till ett långtgående skede utanför byggnadskroppen innan den påverkar bostäderna.

Pilaster-Air-frånluftsvärmepumparna, som sörjer för luftcirkulationen i de enskilda lägenheterna är även de placerade i Pilaster modulkanalen utanpå huskroppen. Modulkanalerna är värmeisolerade och fungerar därmed utan nedkylningsproblem. Med hjälp av frånluftsvärmepumparna kan varje enskild lägenhet justeras - inluft värmas upp eller kylas ner energieffektivt i enlighet med innevånarnas önskemål.

Pilaster är en fungerande lösning på klimatutmaningarna. I förverkligade byggprojekt har man med Pilaster-systemet uppnått en energibesparing på 76% och en minskning av CO₂-utsläppen med 90%. I ett längre perspektiv minskar dessutom fastighetens livscykelkostnader avsevärt.

Modulärt byggande är känt för att det genomförs på kort tid. Det modulära byggnadssättet är också gynnsamt ur ett ekonomiskt perspektiv. Pilaster-modulkanalen lämpar sig synnerligen väl för byggnadssanering samt uppförande av extra våningar och nybyggen. Pilaster-hustekniken höjer även fastighetens värde och hyresavkastning, vilka är extra bonus.

Pilaster siktar på att vinna marknadsandelar på den svenska marknaden. Sverige ligger före Finland vad gäller grönt tänkande i byggnadssammanhang och just nu är vi på jakt efter våra första nybyggnads- och saneringsobjekt i Stockholmsområdet, tipsar Kantola. Text: Mia Heiskanen


pilaster.fi

Pilaster Oy

Vill du förverkliga ett Pilaster-projekt eller få mer information? Kontakta Janne Kantola, +358 400 198147, janne.kantola@pilaster.fi
Yrityksen verkkosivut