Turkuun valmistuvassa yhteisöllisessä Harppuunakorttelissa on käytössä maalämpö ja aurinkoenergia. Korttelin kaiken ikäisille suunniteltu piha-alue on monikäyttöinen ja turvallinen.

Kuluttajalle

Merkityksellistä työtä merenkulkijoiden ja Suomen hyväksi

05.08.2019

Merimieseläkekassa palvelee eläkeasioissa yhteensä noin 16 000 merenkulkijaa joko vakuutettuina tai eläkkeensaajina. Se kerää eläkemaksut, sijoittaa ne vastuullisesti ja turvallisesti tavoitteena pysyä tulevaisuudessakin vakavaraisimpana ja tuottavimpana työeläkelaitoksena. 


– Olemme osa suomalaista merenkulkua ja sosiaaliturvaa. Haluamme tehdä työmme parhaalla mahdollisella tavalla, jotta kustannuksemme ovat samalla tasolla kuin muilla, meitä isommilla eläkelaitoksilla. Toimintamme eroaa niistä mm. siinä, että panostamme vahvasti ennaltaehkäisevään toimintaan merenkulkijoiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja työkyvyttömyyden vähentämiseksi. Tästä syystä perustimme yhdessä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa työterveyshuoltoyhtiö Maresan Oy:n. Se toimii pitkälle sähköisessä muodossa, selvittää toimitusjohtaja Kari Välimäki. 

– ForMare puolestaan on eri merenkulun toimijoiden ja työterveyshuollon kanssa toteutettava hyvinvointiohjelma merenkulkijoille. Ohjelmasta on jo saatu hyviä tuloksia ja sitä kehitetään edelleen, kertoo hallinto- ja viestintäpäällikkö Marina Paulaharju.

Merimieseläkekassan sijoitussalkku on noin 1,2 mrd euroa. Siitä lähes kolmasosa on listattuja osakesijoituksia sekä kiinteistöjä, ja runsas kolmasosa pääoma-, laina-, metsä-, infra- ja korkosijoituksia. Hyvien sijoitustuottojen ansiosta Merimieseläkekassa on pystynyt vähentämään merenkululle annettavaa tukea vuosina 2016-2019 yli 30 miljoonaa euroa. 

– Vältämme sijoittamista ei-vastuullisesti toimiviin yrityksiin. Kiinteistöjen omistajana olemme pitkäaikainen ja aktiivinen. Omistamme vain suomalaisia kiinteistöjä, toteaa sijoituspäällikkö Jari Puhakka.

Aktiivisuus näkyy kiinteistöpäällikkö Reijo Rauhalan mukaan mm. tehokkaana hiilijalanjäljen pienentämisenä. Energiatehokkuushankkeen tuloksena Herttoniemen Business Parkin Opus 2:n kaukolämmön kulutus väheni 45 % ja sähkön 35 % aikavälillä tammi-toukokuu 2019. 


Teksti: Maija-Liisa Saksa