Kuluttajalle

Millog on osaava uudistaja, rohkea vastuunkantaja ja reilu kumppani – Tehdään yhdessä parempi ja turvallinen tulevaisuus

13.12.2019

Millog Oy on suomalainen elinjaksopalveluihin erikoistunut yritys, jonka toiminta perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Patria-konserniin kuuluvassa yrityksessä pidetään hyvä huoli työntekijöistä motolla ”terveenä kotiin”.

Millog ylläpitää Puolustusvoimien maa- ja merivoimien kalustoja sekä ilmavoimien valvontajärjestelmiä – niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Millog palvelee myös siviilitoimialoja, joille turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Yrityksen ydinosaamista on teknisen kaluston ja järjestelmien elinjakson laajuinen huolto- ja kunnossapitotoiminta. Yli tuhat henkeä työllistävä Millog arvostaa yritykseen kertynyttä asiantuntijuutta ja osaamista ja pitää hyvää huolta työntekijöistään, heidän osaamisestaan ja työkyvystään.

Yhteiskunnan toimivuuden turvaaminen on Millogille tärkeää ja valmius ohjaakin milloglaisten jokapäiväistä työtä. Millogin ja puolustusvoimien välinen strateginen kumppanuus on valmiuden kannalta keskeinen, sillä ilman joka päivä kunnossa olevaa tarpeenmukaista kalustoa valmiutta ei olisi olemassa. Valmiuden kehittämistä ja ylläpitämistä harjoitellaan esimerkiksi harjoituksissa, joissa Millogin korjauspartiot jalogistiikkapalvelut tukevat Puolustusvoimien joukkoja.

”Toimimme avoimesti, jaamme kiitosta sekä kannamme vastuuta toistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.”

Pitkä ja syvällinen strateginen kumppanuus puolustusvoimien kanssa on osoittautunut erittäin toimivaksi ja sitä kehitetään yhteistyössä joka päivä.

– Toimimme avoimesti, jaamme kiitosta sekä kannamme vastuuta toistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista – oli kyseessä sitten asiakas, yhteistyötaho tai työkaveri, toimitusjohtaja Sami Pitkänen kertoo.

Millog on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan myös ympäristöasioissa. Energiankulutuksen vähentäminen, kierrätys ja omasta toiminnasta syntyneiden ympäristövaikutusten minimointi ovat osa Millogin ympäristöpolitiikkaa. Järjestelmä on sertifioitu ISO 14001:n mukaisesti.

Tänä vuonna uudistettiin yrityksen arvot. Arvotyöhön osallistui koko henkilöstö ja tavoitteena oli kiteyttää tämän päivän Millogin toiminta ja kulttuuri. Arvolauseeksi muodostui seuraava: ”Me olemme Millog – osaava uudistaja, rohkea vastuunkantaja ja reilu kumppani.”

– Siinä on vahvoja adjektiiveja, sillä milloglaiset ovat sellaisia, osaavia, rohkeita ja reiluja, Pitkänen toteaa.

– Tartumme haasteisiin ja olemme ylpeitä siitä, mitä teemme. Kun kyseessä on Suomen ja kansalaisten turvallisuus, mikään tehtävä ei ole meille mahdoton, hän lisää.

Teksti: Millog