International

Normet – en innovativ partner i säkert underjordsbyggande

05.03.2019

Bolagets passion har i mer än 50 år varit att kontinuerligt utveckla byggnads- och gruvprocesser under jorden. – Vi vill erbjuda kunderna tekniska helhetslösningar, som skapar kostnadsbesparingar med hjälp av snabbare, säkrare och miljövänligare processer, konstaterar Patrik Jakas. 


Normet Group har bokstavligen djupgående expertis i underjordsbyggande, för bolaget har redan i mer än ett halvsekel fokuserat på sitt kärnkompetensområde. – Vårt tjänste- och produktutbud är fördelat på tre områden: utrustning för underjordsbyggande, byggnadskemikalier och bergförstärkningsteknologier, preciserar Jakas, som är chef för bolagets nordiska affärsverksamhet.


Megatrender ökar behovet av underjordsbyggande

Underjordsbyggande är en egen vetenskapsgren, av vilken det i ljuset av globala megatrender finns ett växande behov. – Befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar ofrånkomligen underjordsbyggandet. Konsumtionen ökar i och med befolkningstillväxten, varför man i allt högre grad måste leta efter råämnen under jord. Urbaniseringen accelererar och i och med den behövs det infrastruktur, parkeringsplatser, väg- och järnvägsnät under jord. 


Högsta prioritet säkert och miljövänligt underjordsbyggande 

Säkerhets- och miljöfrågorna står hos Normet överst på prioritetslistan i såväl daglig verksamhet som nya innovationer. – Vi producerar alltid tjänster och utvecklar lösningar med människornas och miljöns välbefinnande i sikte. Vi vill vara en föregångare i branschen, som gör nya innovationer med ovanstående i åtanke. 

Ett bra exempel på innovation är Normet SmartSpray – en automatiserad betongsprutningslösning, med hjälp av vilken man enligt Jakas ansenligt kan effektivisera arbetsprocessen i sprutbetongmetoden, förbättra kvalitén på arbetet, optimera råämnesanvändningen och avsevärt minska materialsvinnet. – På så sätt sparar man inte bara på kostnaderna, utan även på miljön. 


Normet – din lokala partner i Sverige 

Förutom sitt omfattande produkt- och tjänstesortiment är Normet en partner åt kunden i alla skeden av sprutbetongprocessen på den svenska marknaden. 

– Vår lokala personal är redo att betjäna i närhet till våra kunder. Vi har även i Sverige en kemikaliefabrik, där vi tillverkar fästmaterial bl.a. för sprutbetong för att tillmötesgå det lokala behovet.  Text: Mia Heiskanen


Låter det intressant?

www.normet.com

Normet

• Fast growing technology company • Passion to offer continuous improvements to underground construction and mining processes • For safety, productivity and profitability • Provides complete technical solutions that create value through saving costs and shortening process cycle times
Yrityksen verkkosivut