QPR ProsessAnalyzer auttaa yrityksiä löytämään prosesseistaan parhaat automatisoinnin kohteet, tähdentävät Marja Rajamäki ja Martti Erkheikki.

Bisnes

Prosessin kehittämiseen oikeaa tietoa

28.04.2017

QPR ProsessAnalyzer etsii yritysten järjestelmissä olevan tiedon siitä, mitä eri prosesseissa todella tapahtuu. Näin saatu kokonaisnäkemys auttaa päättäjiä tekemään oikeita asioita oikeissa kohdissa, kun parannetaan tuottavuutta robotiikan ja automaation avulla.


Business development manager Marja Rajamäki korostaa, että ihmisten käsitys prosessin kulusta eroaa usein paljonkin itse järjestelmästä saatavasta tiedosta. Kun datalähtöinen prosessianalyysi aloitetaan, määritellään yhdessä asiakkaan kanssa tutkittavat prosessit tarvittavan datan valitsemiksi. 

– QPR ProsessAnalyzer lisää läpinäkyvyyttä. Saadun tiedon avulla asiakkaallemme selviää, mitkä vaiheet prosessissa toistuvat samanlaisina riittävästi, jotta ne voidaan automatisoida. Samalla paljastuvat myös ne ongelmapaikat, joita pitää vielä kehittää, jotta automatisointi kannattaisi, tarkentaa Rajamäki.

– QPR:n datalähtöisessä prosessianalyysissa voidaan porautua johonkin prosessin yksittäiseen vaiheeseen tai tarkastella isompaa kokonaisuutta. Asiakkaan on helppo kehittää toimintaansa saatujen faktojen perusteella, selvittää Senior vice president Martti Erkheikki.

Teksti: Maija-Liisa Saksa


www.qpr.com/fi

QPR

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen.
Yrityksen verkkosivut