Parkinson-lääkkeiden annostelun määrittäminen saattaa olla hankalaa tilanvaihteluiden vuoksi.

Kuluttajalle

Rannekesensori avuksi Parkinsonin oiretasapainoon

02.12.2019

– Parkinson on maamme toiseksi yleisin neurologinen rappeumasairaus Alzheimerin jälkeen, ja sitä sairastaa 15 000 suomalaista. Sen pääoireina on liikkeiden hitaus, lihasjäykkyys ja vapina, kertoo neurologian erikoislääkäri Filip Scheperjans.

– Tautiin ei tunneta parannuskeinoja, mutta lääkkeillä oireita voidaan lievittää.

– Lääkehoidossa voi kehittyä tilanvaihteluita, jolloin seuraa ali- tai ylilääkitysoireita. Ylilääkitysoireina voi esiintyä pakkoliikkeitä. Tilanvaihtelut heikentävät elämänlaatua ja asettavat suuria haasteita lääkeannostelulle. 

Parkinsonranneke mittaa ja tulkitsee oireet tarkasti 

Scheperjansin mukaan Parkinsonrannekkeella oireiden vaikeusaste ja vaihtelut mitataan, jolloin lääkitystä voidaan arvioida ja säätää erittäin tarkasti aikaisempaan tilanteeseen nähden. 

– Joskus potilaan on vaikea antaa lääkärille selkeää kuvaa oirevaihteluista, mutta rannekkeella ei ole tätä ongelmaa: se mittaa oireet objektiivisesti ja välittää niistä tarkat, numeraaliset tiedot. Joskus taas on vaikea erottaa ylilääkitysoireet alilääkitysoireista, jolloin tuloksena voi olla epäasianmukainen hoito. Ranneke kykenee erottamaan nämä eri oiretyypit toisistaan. Se vastaa merkittävään hoidolliseen ongelmaan. 

Parkinsonranneke lähetetään lainaksi kotiin, ja se mittaa kuuden vuorokauden ajan raajan liikkeet. Kahden minuutin välein tiedot muutetaan numeraalisiksi arvoiksi, joista saadaan raportti ja neurologin lausunto. Niiden perusteella lääkäri määrittelee uudelleen lääkityksen ottoajat ja -määrät. 

Parkinsonranneke on jo käytössä useassa keskussairaalassa. Yksityispotilaat itse tai hoitava lääkäri voivat myös tilata tutkimuksen osoitteesta parkinsonranneke.fi.

Kyseessä on lääkintälaite, ja tuloksista on aina keskusteltava lääkärin kanssa. Tutkimuksesta saa KELA-korvausta lääkärin täyttämällä lomakkeella (tutkimuskoodi ”AX002”). Hinta korvauksen jälkeen on 319 euroa.

Filip Scheperjans

LT, neurologian erikoislääkäri


Teksti: Kaisa Mäntyranta

Kuvat: Global Kinetics Corporation ja oma arkisto