Bisnes

Relacom on yhdistävä tekijä

01.04.2016

Olipa kyse digitalisaation suomista mahdollisuuksista, älykkäistä sähköverkoista, kuituverkoista tai IoT:sta, Relacom on muutoksen mahdollistaja ja yhdistävä tekijä.


Maailma pienenee ja markkinat yhdistyvät toisiinsa ennen näkemättömällä vauhdilla. 

– Digitalisaatio tulee toimialasta riippumatta kaikkialle, ja sen myötä markkinoilla tapahtuu eri toimialojen yhteensulautumista. Esineiden Internet (Internet of Things, IoT) ja laitteiden välinen (Machine to Machine, M2M) viestintä synnyttävät uudenlaisia toimintatapoja niin kuluttajan arkeen kuin yritysten liiketoimintaankin. Sähköverkkoihin tulee älyä ja ne muuttuvat kaksisuuntaisiksi. Digitalisaatio mahdollistaa esimerkiksi sähköverkkojen ja autojen etäluennan sekä terveystietojen etämonitoroinnin. Käytännössä se tarkoittaa tiedon tuottamista verkon kautta suoraan päätelaitteisiin ja sitä, että tarvitsemme yhä järeämpiä ja kattavampia tietoverkkoja, jotta kaikki tarvittava data siirtyy verkossa koteihin saakka. Relacom toimii kaiken tämän risteyskohdassa. Voimme osaamisellamme yhdistää asiakkaamme heidän asiakkaisiinsa, ja teknologioiden avulla liittää kaikki toimijat toisiinsa, Relacom Finland Oy:n toimitusjohtaja Pekka Salokangas kiteyttää.


Ihmisten ja teknologioiden yhdistäjä
Relacomin ydintehtävä on rakentaa, asentaa ja ylläpitää verkkoja ja laitteistoja, jotka yhdistävät ihmiset ja teknologian toisiinsa. 

– Tarjoamme yhä enenevässä määrin myös kokonaispalveluja, jotka kattavat power-, valokuitu- tai mobiiliverkon suunnittelun, ylläpidon ja rakentamisen. Olemme myös panostaneet kentällä toimivien asentajiemme ammattitaitoon, jotta he kykenevät toimimaan monipuolisesti ydinosaamisalueidemme sisällä. Näin hekin ovat omalta osaltaan yhdistävä tekijä, Salokangas lisää.


Kokemus puhuu puolestaan
Relacomilla onkin vahvaa näyttöä osaamisestaan. 

– Henkilöstömme osaaminen yhdistettynä yli miljoonaan asiakastoimeksiantoon vuodessa takaa sen, että tiedämme, miten saamme teknologian ja ihmiset kohtaamaan, Power-liiketoiminta-alueen johtaja Sanna Saksala täydentää.


Sujuvan arjen mahdollistaja

Konkreettisesti Relacomin osaaminen näkyy jo nyt lähes jokaisen suomalaisen sujuvampana arkena.

– Olemme rakentaneet Pohjois- ja Itä-Suomessa mittavia Laajakaista 2015-hankkeeseen liittyviä verkkoja. Se tarkoittaa, että olemme tuoneet suomalaisten koteihin supernopean valokuituyhteyden. Pielisverkko on meidän suunnittelemamme, rakentamamme ja ylläpitämämme, ja hyvä esimerkki siitä, että pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen palvelun avaimet käteen-konseptilla, Telecom liiketoiminta-alueen johtaja Antti Kirjavainen kertoo.

Sanna Saksala puolestaan kertoo, että Relacom on vahvasti mukana säävarmojen sähköverkkojen rakentamisessa. 

– Sähkömarkkinalaki edellyttää, että vuoteen 2028 mennessä sähkönjakelu ei saa keskeytyä kaupunkialueilla yli kuudeksi tunniksi. Haja-asutusalueella vastaava raja on 36 tuntia. Tähän haasteeseen Relacom auttaa asiakkaitaan vastaamaan. Relacomin kasvavaa osaamisaluetta ovat myös sähköverkon automatisointi ja etäohjaus, joiden avulla verkosta tehdään vakaampi ja helpommin huollettava.


Laitteiden ja verkkojen yhdistäjä
Relacom kytkeytyy osaksi IoT:ta laite- ja järjestelmäosaamisensa kautta. 

– Olipa kyseessä yritysten perustietotekniikka, valtakunnallisen kauppaketjun kassapääte, Veikkauksen pelipääte tai muu tietoa käsittelevä, analysoiva tai keräävä laite, on sen kyettävä kommunikoimaan tietoverkon kanssa, joita me myös rakennamme ja ylläpidämme. Tällä hetkellä tarjoamme asiakkaille laiteratkaisuja, asennuksia ja ylläpitopalveluja, joiden avulla takaamme laitteiden koko elinkaaren mittaisen toimivuuden ja käytettävyyden. Laitejärjestelmien kirjo kasvaa sitä mukaa kun IoT-innovaatiot etenevät ja meillä on täydet edellytykset vastata kyseisen kehityksen edellyttämiin laitteiden tuki-, asennus- ja ylläpitopalvelutarpeisiin, ICTN Services johtaja Antti Siipola toteaa.

Teksti: Mia Heiskanen


Relacom lyhyesti:
• liikevaihto 87 miljoonaa euroa
• EBITDA 5 %
• 700 ammattilaista
• Vahva fokus kokonaispalveluun: Design > Build > Operate

Relacom Finland Oy

Relacom on sekä verkkopalveluiden toimittaja Pohjoismaiden johtaville operaattoreille että paikallinen kumppani yrityksille, sähkölaitoksille, verkkoyrittäjille ja kuluttajille. Tuotantomalli: Maailmanluokan tuotantojärjestelmä, jolla taataan oikea osaaminen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa niin palveluissa kuin projekteissa. Relacom on jatkuvasti laskenut kustannuksia ja lisännyt palvelutasoa useiden johtavien operaattoreiden toiminnassa.
Yrityksen verkkosivut