Bisnes

Sanoista tekoihin sote-uudistuksessa

13.12.2018

Valtakunnallista sote-uudistusta odotellessa Keski-Pohjanmaalla on tartuttu toimeen. Ajoissa ennakoimalla ja huolellisesti toteuttamalla on saatu aikaan integroitu kuntayhtymäratkaisu, joka on jo ehtinyt näyttämään mahdollisuutensa.

– Perustellusti koemme olevamme askeleen edellä valtakunnalliseen muutokseen valmistautumisessa, toteaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vt. toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi. – Olemme onnistuneet rakentamaan toiminnallisen kokonaisuuden, jossa niin perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito kuin sosiaalipalvelutkin on koordinoitu yhteen.

Uudistustyö käynnistyi vuonna 2009, jolloin Keski-Pohjanmaan pienimpien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut liitettiin yhteen sairaanhoitopiirin ympärille. Saatujen kokemusten pohjalta integroitua toimintamallia laajennettiin niin, että koko maakunnan kattava Soite oli valmis käynnistämään toimintansa vuoden 2017 alussa.

Kun vastuu on yksissä käsissä ja yhden budjetin alla, pystytään tekemään kokonaisratkaisuja eikä sorruta osaoptimointiin. Parhaimmillaan integrointi yltää siihen, että potilas ei edes tiedosta, minkä palvelualueen piirissä hän on – perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut kun on Soitessa usein fyysisestikin sijoitettu saman katon alle. Tärkeintä on saumaton potilaan ja asiakkaan hoitopolku. 

– Soiten toiminnan lähtökohtana on yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoispalvelut, Minna Korkiakoski-Västi korostaa. – Keskussairaalan uudessa siivessä saamme ensimmäisen kerran koottua samoihin ja yhdessä suunniteltuihin tiloihin sekä perusterveydenhuollon että keskussairaalan toimintaa. Näin voimme entistä paremmin varmistaa potilaan asiantuntevan hoidon moniammatillisella yhteistyöllä. 

Integroidun toimintamallin myötä on Soiteen onnistuttu luomaan mm. lapsille suunnattu perusterveydenhuollon päivystys, joka toimii lastensairaalan yhteydessä. Samoin on voitu käynnistää kotisairaalatoiminta ja tehostettu kotikuntoutus, joiden avulla pys-tytään sairaalajaksot pitämään mahdollisimman lyhyinä. Soitessa panostetaan peruspalveluiden ja avohoidon vahvistamiseen – uusissa tiloissa voidaan entistä paremmin arvioida potilaan kuntoa ja sopivaa hoitopaikkaa esimerkiksi päivystyskäynnin jälkeen. 

Keski-Pohjanmaan keskussairaala toimii lähimpänä päivystävänä keskussairaalana 200 000:lle alueen asukkaalle ja on myös merkittävä synnytyssairaala.Keskussairaalan potilaista joka neljäs tulee oman maakunnan ulkopuolelta. Valinnanvapauden myötä potilaat hakeutuvat Soiten sairaalaan hoitoon – alueella on syntynyt luottamus keskussairaalan hoitotuloksiin. 

Myös talous puhuu puolestaan. Jo Soiten ensimmäisen toimintavuoden aikana toiminnan kustannukset putosivat merkittävästi. Se kertoo Minna Korkiakoski-Västin mukaan omaa kieltään siitä, että integroitu malli on oikeansuuntainen ja tukee omalta osaltaan myös maakuntauudistusta. Teksti: Timo Mansikka-Aho

www.soite.fi

Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Mariankatu 16-20, 67200 KOKKOLA | kirjaamo@soite.fi | Puh. 06 826 4111 (vaihde)
Yrityksen verkkosivut