Franchisingsektorin toimialajakauma Suomessa

Bisnes

Suomalainen franchisingosaaminen toimii myös maailmalla

25.09.2017

Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäen mielestä luvut ovat hyvä osoitus siitä, että suomalainen franchisingmalli toimii myös hyvin erilaisissa maissa ja kulttuureissa – jopa Azerbaidžanin, Arabiemiraattien, Indonesian ja Etelä-Afrikan-kaltaisissa maissa, joiden kulttuurit eroavat huomattavasti suomalaisesta. Kansainvälistyneet, suomalaiset franchisingketjut edustavat pääasiassa palvelu-, ravintola- ja vähittäiskaupan toimialoja. 

– Niistä selkeästi yli puolet on palvelukonsepteja. Palveluala on muutoinkin ollut nousussa franchisingmarkkinassa.


KANSAINVÄLISTYMINEN ON JO LÄHTÖKOHTA

Vastamäki on pannut myös merkille, että yhä useampi franchisingtoimintaa suunnitteleva ketju visioi jo varhaisessa vaiheessa markkinansa kansainväliseksi. 

– Jos neljäsosa olemassa olevista franchisingketjuista hakee kansainvälistä kasvua, valtaosa aloittavista ketjuista suuntaa kansainvälisille markkinoille. Se on mielestäni positiivinen asia, mikä näkyy laajemminkin yrittäjien kentässä. 


Franchisingsektorin kokonaisliikevaihdon jakautuminen toimialoittain, ennuste vuodelle 2017 


YHDISTYKSELTÄ ARVOKKAITA KONTAKTEJA

Suomen Franchising-Yhdistys tukee omalta osaltaan kansainvälistymistä pohtivia franchisingyrityksiä. 

– Edustamme Suomea maailmalla kahdessa kansainvälisessä järjestössä: EFF- European Franchise Federationissa ja WFC- World Franchise Councilissa. Meillä on siis kontakteja, verkostoja ja tietoa eri maiden lainsäädännöstä. Voimme auttaa yritystä verkottumaan kansainvälisesti ja antaa neuvoja eri maiden lainsäädännöstä. 

Vastamäki muistuttaa myös Franchising-Yhdistyksen Eettisistä Säännöistä. 

– Eettiset Säännöt ovat käytössä myös kaikissa EFF:n jäsenmaissa, joten jos yritys noudattaa niitä Suomessa, samat pelisäännöt pätevät myös maailmalla. Franchisingsektorin työpaikkojen jakautuminen: Selvästi eniten uusia työpaikkoja avautuu palvelualan ketjuihin – 1733 uutta työpaikkaa vuoden 2017 loppuun mennessä eli noin 64 % kaikista uusista työpaikoista. 


Teksti: Mia Heiskanen

Lähde: Franchisingsektorin Kasvuselvitys 2016