Evacin jätevedenkäsittelyjärjestelmien avulla asiakkaat voivat kerätä ja käsitellä jätevettä sekä tuottaa siitä puhdasta vettä.

Bisnes

Suomalaisyrityksen osaaminen pitää Itämeren puhtaampana

04.10.2017

Suomalaisen Evac Cleantech -kokonaisratkaisun ansiosta Tallinkin Megastar -autolautankin uumenissa on täydellinen jätevedenkäsittelylaitos, joka puhdistaa 99 % aluksen vedestä. 


Kestävä kehitys on kirjaimellisesti Evac Groupin toiminnan ytimessä. Toimitusjohtaja Tomi Gardemeister kertoo, että yhtiö kehittää innovatiivisia cleantech-ratkaisuja kasvavaan tarpeeseen. 

– Taustalta löytyvät niin ilmastonmuutoksen trendit kuin maapallon kriittiset vesivarannotkin. Ratkaisumme tukevat asiakkaiden kestävää liiketoimintaa, sillä kaikki tuotteemme sekä prosessimme on suunniteltu siten, että ne auttavat suojelemaan ympäristöä ja pitämään meret puhtaina.


Ainut kokonaisratkaisun toimittaja

Evacin tuottama lisäarvo konkretisoituu muunmuassa risteilyaluksissa, joiden uudistuotannossa yhtiöllä on globaalisti 80 % markkina-asema. 

– Evac Cleantech -kokonaisratkaisu kattaa kaikki ympäristöystävällisen aluksen Cleantech-tarpeet: alipainejärjestelmät, jätevedenkäsittelyn, kuiva-, märkä- ja ruokajätteen hallinnan sekä puhtaan veden tuotannon. Yksikään kilpailijamme ei kykene tarjoamaan koko pakettia.


Ympäristöystävällinen Tallinkin Megastar

Konkreettinen esimerkki löytyy läheltä: Tallinkin Megastar-autolautalla on käytössä Evac Cleantech -kokonaisratkaisu. Vihreät arvot, päästöjen vähentäminen ja kierrätyksen tehostaminen huomioitiin erityisesti lautan suunnittelussa ja se täyttää Itämerta koskevat uudet tiukemmat päästövaatimukset. Alukselta löytyvä Evacin jätevedenkäsittelyjärjestelmä puhdistaa jäteveden niin, että siitä tulee 99-prosenttisen puhdasta, jolloin se voidaan turvallisesti laskea mereen tai käyttää uudelleen. Jäljelle jäävä 1 % on lietettä, joka kerätään talteen aluksella.


Kasvualueena rakennusteollisuus

Uusi kasvualue Evacin osaamiselle löytyy Gardemeisterin mukaan rakennusteollisuudesta ja eritoten valintamyymälöiden kondenssiveden poistosta. 

– Palvelumme perustuu sielläkin Evacin alipaineteknologiaosaamiseen. Panostamme nyt valintamyymälöiden kondenssi- ja jäteveden siirtämiseen alipaineteknologialla. Tarjoamme kustannustehokkaan, yksinkertaisen ja joustavan vaihtoehdon valintamyymälöiden ja varastojen rakennus- ja remontointiprojekteihin, sekä tilajärjestelyiden muutoksiin. Meidän ratkaisumme avulla kondenssiveden poisto voidaan tehdä joustavasti ja tehokkaasti ilman, että on syytä koskea rakenteisiin. Tämä tukee rakennusten elinkaariajattelua, joten uskomme voimakkaasti kasvavaan kysyntään.


www.evac.com/fi


Teksti: Mia Heiskanen

Evac

Evac is the world’s leading provider of integrated waste-, wastewater-, and water management systems for the marine, offshore, and building industries. The company has executed over 20,000 marine and 2,000 building projects worldwide. Evac has employees in Finland, Germany, France, China, Korea, the USA, Brazil, Norway, and representatives in more than 40 countries. The company’s estimated turnover is 98 million euros in 2015.
Yrityksen verkkosivut