Janne Viskari ja Maria Nikkilä pyöreän pöydän ääressä. Kuva: Jarmo Perälä

Bisnes

Suomi.fi -verkkopalvelu oikoo viranomaisasioinnin mutkia

04.12.2017

Julkinen hallinto on digitalisoinut varsin hyvin palvelujaan, mutta töitä konepellin alla riittää. Suomi.fi-verkkopalvelu on näkyvä askel kohti integroitua, sähköistä viranomaisasiointia.


Julkisen hallinnon digitalisoinnin kompleksista kokonaisuutta on luotsattu vuodesta 2014 valtiovarainministeriön kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman sateenvarjon alla. Hankkeessa toteutetusta Suomi.fi-kokonaisuudesta vastaa Väestörekisterikeskus. 

– Konepellin alle on rakennettu julkisen hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin Suomi.fi-palveluita, jotta viranomaisilla olisi samat pelivälineet, ja järjestelmät ja rekisterit voisivat vaihtaa tietoja ilman, että kansalaisen on vaivattava päätä tietojen siirtymisestä paikasta toiseen, tietohallintoneuvos Maria Nikkilä selvittää.

Aivan yksiselitteistä ei näin mittavan kokonaisuuden luotsaaminen ole. 

– Merkittävin taustavaikutin julkisen hallinnon digitalisaatiokehityksessä yksittäisen kansalaisen näkökulmasta on se, onko sähköinen asiointi tulevaisuudessa pakko vai mahdollisuus? Uskon, että sähköinen asiointi tulee olemaan ensisijainen viranomaisasioinnin tapa, mutta linjaukset tekee hallitus, Nikkilä lisää.


Suomi.fi paketoi julkiset palvelut

Kokonaisuutena julkinen hallinto on digitalisoinut palveluita eri tasoilla hyvinkin innokkaasti. 

– Ongelmana ei ole sähköisten palveluiden puute, vaan niiden pirstaloituneisuus. Suomi.fi onkin merkittävä askel kohti julkisten palveluiden sähköistä virtaviivaistamista. Kantavana ajatuksena on, että kansalaisen ei tarvitse Suomi.fi-palvelussa tietää, mikä viranomainen kustakin palvelusta vastaa. Konepellin alle on rakennettu myös maailman mittakaavassa ainutlaatuinen palvelutietovaranto. Kaikki palvelut kuvataan yhdenmukaisesti, jolloin niiden vertailu esim. sote-uudistuksen jälkeen helpottuu, Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari valottaa.


Kärkenä käyttäjälähtöisyys

Suomi.fi-verkkopalvelua on kehitetty käyttäjälähtöisesti ja se näkyy. 

– Aasinsiltana Suomi 100 -juhlavuoteen voisi todeta, että olemme kehittäneet palvelua yhdessä kansalaisten kanssa. Hanketta on myös ohjattu ketterästi, joka on omalta osaltaan tehostanut eri hallinnon alojen työskentelytapoja, Viskari kiittelee.Yhdellä kirjautumisella tiedon äärelle

Miten Suomi.fi-palvelu sitten helpottaa itse kunkin arkea? 

– Kansalaisten ja yritysten käytössä on kokonaisuus, josta löytyvät julkisen hallinnon polut eri elämäntilanteisiin kuten lapsen syntymään, työttömäksi jäämiseen tai yrityksen perustamiseen. Olennaista on kertakirjautuminen: kun palveluun on kerran kirjautunut, voi yhden luukun kautta asioida usean viranomaisen kanssa, tarkistaa omat tai yrityksen tiedot eri rekistereistä ja tulevaisuudessa antaa sähköisiä valtakirjoja sekä viestiä viranomaisten kanssa, Nikkilä tiivistää.


Vastaanota viestejä ja valtuuta

Suomi.fi-verkkopalvelu tuo kansalaisten ulottuville myös uusia palveluita. Yksi merkittävimmistä on Suomi.fi-viestit, jonka avulla voi pian vastaanottaa sähköisesti viranomaisten lähettämät päätökset, ohjeet ja tiedoksiannot sekä arkistoida ne näppärästi yhteen paikkaan. 

Palvelun kautta voi myös tulevaisuudessa valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan. Näin helpottuu vaikkapa ikääntyneiden vanhempien viranomaisasioiden hoitaminen. Opiskelija voi antaa vanhemmalle luvan asiointiin vaihto-oppilasvuoden ajan. Suomi.fissä voi tarkistaa nopeasti, mitä valtuutuksia henkilö on antanut tai saanut, ja muutosten tekeminen on yhtä vaivatonta. 


Suomi.fi tarjoaa polkuja myös yrittäjälle

Suomi.fi-palvelusta löytyy myös tietoa, palveluita ja työvälineitä aloittavalle yrittäjälle sekä yrityksen suunnitteluun ja perustamisen jälkeisiin vaiheisiin. Palvelupolkujen ideana on ohjata esim. tuleva yrittäjä yrityksen perustamiseen liittyvien vaiheiden läpi: mitä lupia tarvitsen, mihin rekistereihin ilmottaudun?


Suomi on kehityksen aallonharjalla

Suomi.fi ja julkisen hallinnon digitalisaatio elävät kehityksen aallonharjalla. 

– Palvelua kehitetään ja tietosisältöä tuotetaan jatkuvasti. Julkisen sektorin suunta on asemoitu kohti integroituja sähköisiä palveluja, mutta perillä emme vielä ole. Matkan varrella meidän on varmistettava, että tunnistamme kansalaisten tarpeet ja osallistamme heidät jatkossakin palvelujen kehittämiseen, Nikkilä toteaa. 

– Näyttää kuitenkin siltä, että olemme digitalisaatiokehityksessä oikealla kurssilla, sillä esimerkiksi Suomi.fi -palvelutietovaranto on herättänyt jo runsaasti kiinnostusta useissa Euroopan maissa, Viskari lisää.

Teksti: Mia Heiskanen


Kiinnostuitko? 

www.suomi.fi

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskuksen perustehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena.
Yrityksen verkkosivut