Taikatahdin pienissä ryhmissä keskustellaan ja kuunnellaan kaikkia tasapuolisesti. Kun kaikki tuntevat toisensa, ei kiusaamistakaan esiinny.

Bisnes

Taikatahdissa opitaan myös luonnossa liikkumalla ja havainnoimalla

04.10.2017

Oululaisessa Etelä-Suomeenkin tähyävässä Musiikkipäiväkoti Taikatahdissa sekä kotikoulu-periaatteella toimivassa Taikatahdin koulussa noudatetaan humanistista ja yhteisöllistä Reggio Emilia -pedagogiikkaa, jossa tietoa sovelletaan käytäntöön käsin tekemällä, ympäristössä liikkumalla sekä luonnon ilmiöitä ja eläinten toimintaa tutkimalla. Musiikkipäiväkoti Taikatahti on ympäristöohjelmaa noudattava Vihreä Lippu -päiväkoti.


Reggio Emilia -pedagogiikan ytimessä ovat osallisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, ystävyys, luottamus ja toisesta huolehtiminen. Jokainen pyritään hyväksymään omana itsenään erilaisuutta kunnioittaen. Taikatahdissa oppiminen tapahtuu teemallisin sisältökokonaisuuksin toiminnallisen tutkimisen, pienryhmä- sekä projektityöskentelyyn keinoin.

Taikatahdin toimitusjohtaja ja pedagoginen johtaja Liisa Lohilahti puhuu tulevaisuuden ja rakkauden pedagogiikasta, jota voi hyvin soveltaa myös työelämään. 

Tavoitteena on yksilön ja yhteisön vuoropuhelu. Keskustellen pääsemme yhteisiin päämääriin sekä opimme kunnioittamaan toinen toistamme. Tämä on yhtä tärkeää kuin yksilön tiedot ja luovat taidot.


Moniaistillisuus helpottaa ja syventää oppimista

Reggio Emilian -kasvatusfilosofia perustuu myös tietoon siitä, että aivot oppivat parhaiten hyödyntämällä moniaistillisuutta oppimistilanteissa. 

Näin aistiverkostot aktivoituvat ja opittavat asiat siirtyvät nopeammin lyhytkestoisesta pitkäkestoiseen muistiin. Nopea oppija pääsee pidemmälle ja syvemmälle oppimisessaan, ja tukea tarvitseva oppija saa apua oppimisensa sisäistämiseksi, Lohilahti kuvailee. 

Taikatahdissa sisältöalueiden ympärille rakennetaan teemallisia opintokokonaisuuksia, joissa hyödynnetään lasten kiinnostuksen kohteita motivaation lisäämiseksi. Oppimistilanteissa voidaan lähteä esimerkiksi tutkimaan syksyistä luontoa. Kyseiseen luontoretkeen voidaan liittää esim. opintokokonaisuus matematiikan, äidinkielen, musiikin, liikunnan ja ympäristöopin sisältöalueilta. 


Varhaiskasvatusta, esiopetusta ja alkuopetusta Reggio Emilia -pedagogiikalla, www.taikatahti.com 


Teksti: Eila Lokka

Taikatahti

Meillä lapsia kuunnellaan ja suhtaudutaan heidän toimintaan lämmöllä ja hellyydellä. Arjessa rajoja koetellaan ja silloin aikuisen tehtävä on asettaa rajat lapselle. Tärkeänä vastapainona pidämme luontevaa rakkauden osoittamista. Meidän mielestämme syli on lapselle tärkeä paikka. Siitä onkin hyvä lähteä kokeilemaan omia siipiä ja sinne on hyvä palata, kun tunnevaje valtaa mielen.
Yrityksen verkkosivut