Bisnes

Teollinen internet – Suomen uusi kilpailuetu?

02.12.2016

Teollisen internetin ratkaisut kehittyvät vauhdilla. Nodeon Oy:n toimitusjohtaja Timo Majala näkee alalla suuria mahdollisuuksia, mutta peräänkuuluttaa innovatiivisuuden ohella myös ratkaisujen turvallisuutta.


Teollinen internet on yksi tärkeimmistä digitalisaatioon liittyvistä globaaleista muutosaalloista. Vaikeasti hahmotettavalla käsitteellä tarkoitetaan älykkäitä tapoja hyödyntää verkkoon liitettyjen laitteiden sekä palveluiden tuottamaa tietoa.

Yksinkertaistettuna antureiden ja toimilaitteiden keräämä tieto liikkuu verkkojen kautta keskitetyille palvelimille älykkäiden analyysiohjelmistojen käyttöön. Automaattisen tiedon analysoinnin pohjalta voidaan reaaliajassa optimoida laitteiden ja palvelujen toimintaa sekä automatisoida työvaiheita. Jalostamalla kerättyä dataa voidaan myös synnyttää uusia palveluinnovaatioita. Teollisen internetin ratkaisuihin erikoistuneen Nodeon Oy:n johtaja Timo Majalan mukaan erityisesti verkkoon liitettyjen laitteiden määrä ja kerättyyn tietoon liittyvä analytiikka on räjähdysmäisessä kasvussa.

– Teollisen internetin, ja yleisemmin digitalisaation, vaikutusalue ulottuu lähes kaikille toimialoille. Liitännäisiä termejä vilahtelee tuon tuosta tämän päivän teknologiakirjoituksissa. Puhutaan big datasta, tekoälystä, automatisoinnista, robotiikasta, paikkatiedosta ja kyberturvallisuudesta. Majalan mukaan kaikilla näillä on oma tärkeä roolinsa teollisen internetin kehityksessä. Tästä teknologiakentästä myös Suomi hakee uutta kilpailuetua ja pyrkii globaalin digitalouden paalupaikoille.

 

Älykästä liikenneturvaa

Majalan mukaan teollisen internetin ympärillä nähdään jatkuvasti uusia älykkäitä innovaatioita. Esimerkkinä voi pitää vaikka yhtä Nodeonin avainosaamisaluetta älyliikennettä, joka on ollut aktiivinen teollisen internetin ratkaisujen hyväksikäyttäjä. Sovelluksia kehitetään reaaliaikaisen tilannekuvan, liikenneturvallisuuden, uusien palvelumallien, automatisoinnin ja kunnossapidon alueilla.

Yhtenä esimerkkinä tieliikenteen infrastruktuurin kehittymisestä Majala mainitsee Nodeonin juuri Tampereella käyttöönottaman Suomen kehittyneimmän tieliikennetunnelin ohjausjärjestelmän, joka on kooltaan keskisuuren teollisuuslaitoksen automaatiojärjestelmän luokkaa. 

– Tunneli tunnistaa sensorien ja mittalaitteiden avulla tunnelin liikennetilanteen ja olosuhteet, niissä tapahtuvat häiriöt ja muutokset, ja ohjaa tunnelin liikenteenhallinta- ja turvalaitteita. Järjestelmän avulla turvataan tunnelissa liikkujien turvallisuus esimerkiksi varoitusten, kaistansulkujen ja pääsynsäätelyn avulla.

 

Riskit minimoidaan avoimuudella

Teollisen internetin osalta myös riskit ovat jatkuvasti kasvava puheenaihe. Majalan mukaan tämä on tärkeää, sillä on helppo kuvitella uhkakuvia, kuinka autonomisesti toimivien, verkkoon sijoitettujen sensorien ja tekoälyyn perustuvien järjestelmien toimintaa voidaan uhata tietoverkkorikollisuuden keinoin.

Majala tietää, mistä puhuu. Nodeon on ollut mukana useissa hankkeissa, joissa ihmisten henki voi olla kiinni järjestelmien toimivuudesta.

– Olemme olleet kuluvana vuonna kehittämässä myös kyberturvallisuuden simulointiympäristöä, jonka avulla pidetään mm. Suomen kansalliset kyberturvallisuusharjoitukset. Teollisen internetin sovellusten kehittäjillä on suuri vastuu niiden tietoturvallisuudesta ja varmatoimisuudesta, Majala pohtii.

www.nodeon.com


Nodeon

Teknologiaratkaisujen toimittaja
Yrityksen verkkosivut