Kuva: Jarmo Perälä

Kuluttajalle

Terveydenhuollon kulut kuriin ennaltaehkäisevällä terveydenhoitajatyöllä

09.12.2019

Terveydenhuollossa etsitään kuumeisesti lääkkeitä palvelujen toimivuuden varmistamiseksi myös tulevina vuosina. Suurten linjojen visiointia seuratessa tuntuu välillä siltä, että ratkaisuja ei ymmärretä hakea riittävän läheltä.

Unohdetaan, että juuri nyt tehtävä, ennaltaehkäisevä työ olisi sekä asiakkaan että kansantalouden kannalta kaikkein paras vaihtoehto. 

– Ihmisten työkyky, ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet sekä lasten ja nuorten hyvinvointi ovat esimerkkejä, joissa terveydenhoitaja pystyy sekä tarjoamaan inhimillistä apua että vähentämään kuntien terveysmenoja, kertoo Suomen Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää. – Terveydenhoitajan työpanos perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon ennaltaehkäisevässä työssä auttaa välttämään monet fyysiset ja henkiset, niin työkykyä kuin terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat ongelmat.

Perusterveydenhuollossa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä painotetaan valtakunnallisella tasolla uutta hallitusohjelmaa myöten, mutta käytännön toteutus laahaa pahasti perässä. Kunnat ja kuntayhtymät supistavat resursseja, vaikka väestö tarvitsee palveluja jopa enemmän kuin aikaisemmin.

Suomessa on koulutettu runsaasti terveydenhoitajia, mutta kuntiin ja kuntayhtymiin heitä ei palkata riittävästi. Väestö ei saa riittäviä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluja, mikä johtaa kalliisiin erikoissairaanhoidon palveluihin. Laskun maksaa viime kädessä koko yhteiskunta.

Tiina Mäenpää korostaakin, että terveydenhoitajat ovat myös sairaanhoitajia, joten heissä yhdistyy monta osaajaa. 

– Terveydenhoitajat tukevat ennalta, mutta hoitavat ja auttavat myös, kun ihminen sairastuu. Vaativassa asiantuntijatyössä myös palkan tulisi olla nykyistä parempi. 

– Terveydenhoitajaliitossa toivomme, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta pohtivat päättäjät ottaisivat asiakseen perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän työn konkreettisen kehittämisen. Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan vaikuttaa terveyserojen kaventamiseen. Tärkeää on lisätä terveydenhoitajia neuvoloihin, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, kotihoitoon ja terveysasemien vastaanotoille. Siinä olisi julkisille varoille investointikohde, joka maksaisi itsensä taatusti korkojen kera takaisin, Tiina Mäenpää toteaa.

Teksti: Timo Mansikka-aho

Terveydenhoitajaliitto

Terveydenhoitajaliitto on toiminut terveydenhoitajien taustavaikuttajana ja edunvalvojana jo 80 vuotta.
Yrityksen verkkosivut