Tiellä liikkuu tulevaisuudessa yhä enemmän autonomisia autoja, jotka ajavat ohjelmoituja sääntöjään noudattaen.

Bisnes

Tulevaisuuden autoilija on myös Roadscanner

07.10.2016

Autoilun luonne muuttuu autonomisten autojen myötä, mutta nekään eivät lennä ilmassa. Oletko ajatellut, että tulevaisuudessa sinunkin autosi olisi syytä olla Roadscanner, joka monitoroi tien kuntoa? Miksi? Kerromme sen nyt.

Tiellä liikkuu tulevaisuudessa yhä enemmän autonomisia autoja, jotka ajavat ohjelmoituja sääntöjään noudattaen. 

– Se voi tarkoittaa, että autonominen auto ei esimerkiksi reagoi päällysteessä olevaan reikään, vaan ajaa sen päältä. Kun yhä useampi auto tekee niin, syntyy nopeasti iso reikä (pothole), joka aiheuttaa vaaratilanteita. Tien kunnon tulee siis olla aivan toista luokkaa autonomisten autojen määrän lisääntyessä. Siksi autoissa tulisi olla sensorit, jotka raportoivat automaattisesti myös tien kunnosta tiestön ylläpitäjälle ja jopa muille tiellä liikkujille, jolloin autoilija toimii aktiivisena Roadscannerina, toimitusjohtaja Timo Saarenketo Roadscanners Oy:stä visioi.


Ei uhkia, vaan mahdollisuuksia

Saarenketo muistuttaa, että autonomiset autot ajavat tiellä kuten kiskoilla ilman sivusiirtymiä, mikä tulee johtamaan siihen, että tien pinnat väsyvät entistä herkemmin ja teiden päällystystarve moninkertaistuu. 

– Mikäli tieomaisuutta halutaan hallita älykkäästi, kannattaa tähän tulevaisuuden skenaarioon varautua jo hyvissä ajoin.

Saarenkedon arvion mukaan autonomisten autojen osuus voi vuonna 2025 lähennellä jopa puolta koko maailman autokannasta. 

– Tarvitaan autoteollisuuden ja tiestön ylläpitäjien yhteistyötä, jotta haasteet voidaan uuden teknologian avulla muuttaa mahdollisuuksiksi. Tähän tulevaisuuden kuvaan olemme Roadscannersissa vahvana tiestön ylläpidon ja -hoidon tuotteiden kehittäjänä valmiita antamaan oman panoksemme.


Roadscanners sukeltaa pintaa syvemmälle

Se, mitä liikenteen digitalisaation eli älyliikenteen ja autonomisten autojen saralla tapahtuu, linkittyy suoraan Roadscannersin ydinosaamiseen. 

– Digitalisaatio on ollut Roadscannersin tuotekehityksen lähtökohta viimeiset 10 vuotta. Perusjuttu on se, että voimme tehdä tiestä digitaalisen mallin – siinä ei liene mitään uutta. Uniikkia on se, että voimme sukeltaa pintaa syvemmälle ja tehdä digitaalisen kuvan tien alta, jolloin nähdään missä kunnossa tien rakenteet ovat. Jos tien rakenteellinen kunto on huono, heikkenee myös toiminnallinen kunto nopeasti ja sillä on kansantaloudellisesti suuri merkitys. Anturitiedon pohjalta tehtävällä ennakoivalla kunnossapidolla voidaan säästää merkittävästi päällysteiden vuosikustannuksissa. Mutta tienomistajan lisäksi Roadscannersin anturitekniikka ja tuotteet voivat tuoda ajoturvallisuutta ja mukavuutta myös autonvalmistajille ja omistajille. Kuitenkin eri automerkkien anturit tulevat eroamaan toisistaan, joten jonkun on säännöllisin väliajoin kalibroitava niiden välittämä tieto. Siihenkin meiltä löytyy toimiva ratkaisu, Saarenketo vinkkaa.

Kiinnostuitko? www.roadscanners.com

 

Teksti: Mia Heiskanen

Roadscanners

Professionals in the fields of traffic infrastructure management and design, geosciences and IT.
Yrityksen verkkosivut