Lastenkoti Koivun nuoret liikkuvat paljon luonnossa retkeillen.

Kuluttajalle

Turvallinen elämän eväiden antaja

02.12.2019

– Sijoitetut lapset ovat meillä kasvamassa ensisijaisesti omaan elämäänsä ja kartuttamassa taitoja, joilla pärjätä omassa kodissa ja aikuisuudessa. Vaikka me kiinnymme lapsiimme ja nuoriimme, ovat he kuitenkin ensisijaisesti sen perheen lapsia, josta he ovat tulleet. On todella tärkeää, että vanhemman ja lapsen suhde säilyy sijoituksesta huolimatta, korostaa Perhekoti Touhukallio Oy:n toimitusjohtaja Sari Pölönen.

Perhekoti Touhukallio tarjoaa rauhallisen ja turvallisen kasvuympäristön yhteensä 14 sijoitetulle lapselle ja nuorelle Perhekoti Kasvun Ajassa Vehmersalmella tai lastenkoti Koivussa Sorsakoskella.

Tavoitteena normaali arki

Perhekodissa vietetään normaalia perhekeskeistä elämää, jossa äitinä ja isänä toimivat Sari Pölönen miehensä kanssa apunaan kolme täyspäiväistä kasvatusalan ammattilaista sekä ulkopuoliset terapiapalvelut. 

– Toimimme lasten ja heidän vanhempiensa lisävoimavarana. Puhummekin jaetusta vanhemmuudesta, sillä teemme tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa ja he ovat mukana tekemässä kaikkia tärkeitä päätöksiä, korostaa Pölönen. 

 Luonto ja eläimet ovat oleellinen osa Kasvun Ajan arkea. 

– Olemme Green Care -yhdistyksen jäsen ja kehitämme työtämme luonto- ja eläinavusteisena, sanoo Pölönen. 

Myös Koivu on hyvin kodinomainen yksikkö ja siellä lasten ja nuorten kasvun tukena taklaamassa koulunkäyntivaikeuksia tai käytöshäiriöitä on psykiatrinen sairaanhoitaja sekä neljä vähintään amk-tasoista sosiaali-ja terveysalan ammattilaista sekä lähihoitajia. Lisäksi käytetään ulkopuolisia terapiapalveluja.

– Ratkomme Koivussa yhdessä nuorten kanssa heidän asioitaan: pohdimme ammatin hankkimista, vastuullista vapaa-ajan käyttöä ja miltä nuoren elämä näyttää itsenäistymisen jälkeen jne. Luottamuksellinen suhde omaohjaajan kanssa on tärkeää ja sitä syvennetään vähintään kerran kuukaudessa vietettävänä y-päivänä eli päivänä, jonka sisällön nuori päättää, kertoo Pölönen.

Itsemääräämisoikeus on haastava kysymys

Perhekoti Touhukallion yksi yksikkö on viisipaikkainen kehitysvammaisten ryhmäkoti Pehtoori. Työskentely kehitysvammaisten kanssa on saanut Pölösen pohtimaan itsemääräämisoikeuden riskejä.

– Aina ei ymmärretä, kuinka vaarallisiin tilanteisiin itsensä voi saattaa täysikäinen kehitysvammainen, joka ei kaikilta taidoiltaan ole aikuisen tasolla, eikä sen vuoksi pysty huolehtimaan itsestään. Itsemääräämisoikeus voi helposti muuttua heitteillejätöksi. 

Teksti: Maija-Liisa Saksa