Koti koulutus Turvallisuus vaatii johtamista

Turvallisuus vaatii johtamista

196
0

Laurea tarjoaa tutkintoon johtavana ja myös täydennyskoulutuksena korkeakoulutasoista turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan koulutusta. Se haluaa lisäksi toimia vastuullisesti kouluna, jossa jokainen korkeakouluyhteisön jäsen voi tuntea olonsa turvalliseksi. 

Laurea toimii aktiivisesti myös muiden koulutusorganisaatioiden kanssa niiden oman turvallisuuden kehittämiseksi. 

Laureassa turvallisuusjohtamista on kehitetty systemaattisesti jo lähes kymmenen vuoden ajan. Turvallisuusjohtaja Tiina Ranta on aktiivisesti mukana johtoryhmätyöskentelyssä rehtorin työparina, jotta turvallisuusjohtaminen olisi osa korkeakoulun strategiaa ja niveltyisi kaikkiin sen prosesseihin. 

Kutsumuksena turvallisuus

Laurean opiskelijat osallistuvat aktiivisesti oman koulunsa ja myös muiden oppilaitosten turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämishankkeisiin. Näitä hankkeita Ranta ohjaa osaltaan mieluusti. 

– Minulla on palo tähän asiaan ja haluan olla kehittämässä yhteiskuntaa turvallisemmaksi. Meidän pitää varautua niihin tosiasiallisiin riskeihin, jotka voivat realisoituessaan vaikuttaa haitallisesti arkeemme. Emme saa antaa pelon, vaan tiedon hallita, korostaa Ranta. 

Ranta tutkii työnsä ohella turvallisuusjohtamista. Lisäksi hän kirjoittaa aktiivisesti turvallisuutta eri näkökulmista käsitteleviä julkaisuja, joita on vapaasti verkosta saatavilla e-kirjoina.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Laurea

Laurea-ammattikorkeakoulu toimii Uudellamaalla kuudella kampuksella. Opiskelussa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit, joiden ansiosta opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.Yhteisöön kuuluu noin 7 800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä sekä yli 24 000 alumnia.

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit