Uuden työn työympäristösuunnittelun lähtökohta on se, että ymmärretään työyhteisössä tehtävän työn luonne sekä erilaiset työroolit, jotta tila voi toimia palveluna.

Bisnes

Työympäristö voi olla palvelu

02.12.2016

Martelan työympäristöasiantuntija Eeva Terävän mukaan ”työpaikka on palveluympäristö, joka tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia työn tekemiseen”. Uusia työympäristöjä suunnitellaan nyt muuttuvien työtapojen, hybridityön ja käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta.


Terävä selventää työympäristön palveluajatusta näin. 

Uuden työn työympäristösuunnittelun lähtökohta on se, että ymmärretään työyhteisössä tehtävän työn luonne sekä erilaiset työroolit, jotta tila voi toimia palveluna. Se tarkoittaa, että ennen kun lähdetään suunnittelemaan sisustusta, kartoitetaan millaisia työntekijät ovat, millaista työtä he tekevät ja millaisia työskentelyalueita todellisuudessa tarvitaan. Aika useinhan tilanne on se, että kaikilla on oma työhuone tai -piste, joissa työskennellään vain 20 % työajasta. Oikein mitoitettu ja suunniteltu työympäristö tukee optimaalisesti työn tekemistä.


Hybridityö liikuttaa

Terävän mukana työn tekemisen tapojen lähempi tarkastelu kannattaa, sillä työroolit ovat yhä enenevässä määrin hybridejä eli yhdistelmiä. 

– Se voi tarkoittaa etätyön ja työpaikalla tehtävän työn, keskittymistä ja yhteisöllisyyttä vaativien tehtävien taikka erilaisten osaamisalueiden yhdistelmää.

Hybridityötä ei siis tehdä enää yhdessä paikassa, oman pöydän ääressä tai saman tiimin kanssa. 

– Erilaiset tarpeet ja tehtävät saattavat liikuttaa osaajia parhaiten sopiviin työtiloihin jopa monta kertaa päivässä. Ihmiset myös arvostavat sitä, että työympäristö on monimuotoinen, ja he voivat itse päättää miten haluavat työtä tehdä.  Siksi hybridityötä tukevien ympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon myös työyhteisön tarve ketteryydelle, liikkeelle ja jatkuvalle muutokselle.

 

Työympäristö rikkoo raja-aidat

Terävä nostaa esille mielenkiintoisen näkökulman, jonka mukaan työympäristö voi olla myös johtamisen väline. 

– Kun tekijät voivat itse päättää työn tekemisen tavan, työympäristö ikään kuin vapautetaan tekijöiden luovuuden ja itsensä johtamisen käyttöön. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että työympäristö mahdollistaa luonnolliset kohtaamiset ja esimiehetkin saattavat itsensä avoimessa työympäristössä uudella tavalla työntekijöiden saataville. Kun vieressä istuukin työkaveri toiselta osaamisalueelta, syntyy mielenkiintoisia kohtaamisia, jotka rikkovat hyvällä tavalla sisäisiä siiloja. Se vaatii toki alussa rohkeutta, mutta kannattaa. Parhaimmillaan tällainen monitilatyöympäristö nimittäin tukee yrityksen liiketoimintaa kannustamalla työntekijöitä luovuuteen ja itsensä ylittämiseen.

 

Kiinnostuitko? www.martela.fi

Teksti: Mia Heiskanen

Martela

Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. / Martela is one of the Nordic leaders specializing in user centric working and learning environments.
Yrityksen verkkosivut