Ville Nurminen, Viktoria Juuti ja Thomas Stendahl kertovat, että BEWiSynbra Group on tehnyt strategisen linjauksen olla kierrätyksessä vahvasti mukana.

Kuluttajalle

Vaahdotetun polystyreenin (styroksin) uusi elämä

05.12.2019

Polystyreenin valmistus alkaa styreenistä. Styreeni polymeroidaan ja siitä valmistetaan mm. vaahdotettavaa EPS-polystyreeniä. EPS on puolestaan raaka-aine lämmöneristeille ja pakkauksille, jotka käytön jälkeen kierrätetään polystyreenipelleteiksi. Polystyreenistä tehdään ekstrudoimalla uudelleen EPS:ää, joka käytön jälkeen voidaan kierrättää yhä uudelleen.

Euroopan suurimpiin EPS- ja XPS-solumuovituotteiden valmistajiin kuuluvan BEWiSynbra Groupin tutkimus- ja kehityspäällikkö Ville Nurminen korostaa, että muovien kierrätyksessä tulisi puhua fossiilisten polttoaineiden sijaan fossiilisesta raaka-aineesta.

– Öljystä saatavaan styreenin sisältämä hiili ei vapaudu ilmakehään niin kauan kun siitä valmistettu polystyreeni kierrätetään, Ville Nurminen painottaa.

– Hiilidioksidipäästöjä ei valmistus- ja kierrätysprosessissa synny kuin mahdollisesti valmistuksessa tarvittavan energian kautta, joka sekin voidaan tuottaa uusiutuvilla energialähteillä.

– EPS on tärkeä materiaali niin kylmäsäilyttämisessä kuin rakennusten lämpöeristämisessäkin. Sen enempää pakkaus- kuin rakennusteollisuuskaan ei viime aikoina ole ollut ympäristöasioissa positiivisesti esillä, mutta kierrätyksen kaltaiset innovaatiot avaavat uusia mahdollisuuksia, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Viktoria Juuti.

– Kustannustehokas kerääminen on EPS-jätteen kierrätyksen vaikein vaihe, toteaa toimitusjohtaja Thomas Stendahl.

– Esimerkiksi kierrätystuotteen laatu ja kevyen tuotteen kuljetuskustannukset asettavat haasteita kierrätysprosessin kehitykselle. Jo nyt BEWiSynbra kierrättää mm. Puolan tytäryhtiön toimesta kalalaatikkoja suoraan kalanjalostamolta sekä kerää EPS-jätettä työmailta.

Kierrätyksessä on tärkeä varmistaa, että laadullisesti erilaiset EPS-kierrätysmateriaalit eivät sekoitu keskenään. Kierrätysvirrat eivät muutenkaan pääse kontaminoitumaan esimerkiksi muiden muovien kanssa.

Onnistumiset avaavat tietä jatkokehitykselle. Vuonna 2020 BEWiSynbra ryhtyy valmistamaan 100% kierrätysmateriaaleista tehtyä polystyreenituotetta.

Vaahdotettavan polystyreenin kiertokulun eri vaiheet.


Teksti: Timo Mansikka-aho

Kuvat: Jarmo Perälä