Leena Mörttinen

Vastuullinen omistaja – kestävä yritys

04.11.2016
Suomi on rimpuillut talouskriisin kourissa jo kohta kahdeksan vuotta. Yleensä ymmärrys kriisien puhdistavasta vaikutuksesta tajutaan vasta vuosia kriisin jälkeen. Yksi positiivinen asia näkyy kuitenkin jo nyt. Kasvollisen omistajuuden myönteiset vaikutukset yritystoiminnan kestävyyteen aletaan ymmärtää ja hyväksyä. 


Talouden syklien rankkaa rallia pidettiin lähes annettuna ennen kriisin puhkeamista. Silloin uskottiin lyhytjänteisillä tulosmittareilla ohjatun toiminnan oikeellisuuteen. Tilanne on nyt toinen. Sijoittajahorisontin lyhytjänteisyyttä haastetaan samalla, kun mielenkiinnon kohteeksi ovat nousseet pitkäjänteisen omistajuuden positiiviset, suhdanteita tasoittavat vaikutukset. Omistajuuteen sitoutuminen voi tuottaa kansantalouden kannalta vakaamman kehityksen kuin pelkkä lyhytjänteinen sijoittaminen. Eniten kansantalous hyötyisi kuitenkin mallista, jossa molempia, sekä sijoittajia että omistajia löytyisi runsaasti. Suomessa on omistajuusvaje. Siksi on syytä kysyä, miten nopeatempoisen sijoittamisen tuoman markkinakurin rinnalla voitaisiin vahvistaa kasvollisen omistajuuden roolia? 

Jos omistajan horisontti ulottuu 10–15 vuoden yli, ei vastuullisuutta voi pakoilla. Yrityksen menestys on pitkässä juoksussa riippuvainen kestävyyden ”pyhästä kolminaisuudesta”: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä toiminnasta. Keskiössä on yrityksen taloudellinen menestys. Ilman yritystoiminnan kannattavuutta ei sosiaalista tai ekologista vastuuta voida kantaa. On myös selvää, että huonosti kohdeltu henkilöstö tai piittaamattomuus ympäristöön kohdistuvasta rasituksesta heikentävät nopeasti yrityksen kannattavuutta. 

Vastuullinen pitkäjänteinen toiminta voi tasoittaa talouden suhdanteita ja luoda vakaan kasvu-uran. Jos tämä toteutuu, ehkä kriisin loppulasku ei olekaan kestämätön. Jos ymmärryksemme pitkän ajan yli ulottuvasta menestyksekkään yritystoiminnan edellytyksistä kasvaa, se tekee meistä parempia omistajia ja sijoittajia.


Leena Mörttinen

Toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto