Bisnes

Vauhtia innovaatioihin

25.09.2015

Kaikista ei tule suuria keksijöitä, mutta jokaisesta meistä voi Innopeda-koulutuksen avulla tulla aiempaa innovatiivisempi.


Innovaatiopedagogiikka eli Innopeda on Suomessa Turun ammattikorkeakoulun kehittämä ja käyttämä oppimisote, josta hyötyvät kaikki: opiskelijat saavat parempia töitä, yritykset tuottavampia ja kehittämishaluisempia työntekijöitä, yhteiskunta hyvin koulutettuja veronmaksajia sekä menestyviä yrityksiä.

– Innopeda rakentuu usean kulmakiven päälle. Näitä ovat mm. monialainen oppiminen, innovatiiviset menetelmät, kansainvälisyys ja yrittäjyys. Kyseessä ei siis ole pelkästään jokin uusi menetelmä, vaan laaja kokonaisuus, jossa oppiminen on opiskelijan oman tiedon rakentamista, sosiaalisessa ympäristössä vuorovaikuttamista ja verkottumista sekä runsaasti omaa työtä, selvittää koulutusjohtaja Liisa Kairisto-Mertanen. Innovaatiopedagogiikassa yhdistyvät siis oppiminen, uuden tiedon tuottaminen ja sen soveltaminen ongelmien ratkaisuissa.

Opiskelijat saavat aktivoivien oppimisprosessin aikana taitoja, joiden avulla he pystyvät työelämään siirryttyään innovoimaan tai ainakin osallistumaan innovaatioprosesseihin. Innopedaan liittyvät myös joustavat opetussuunnitelmat. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija voi hyvin pitkälle itse määritellä myös poikkitieteellisesti ne alueet, joissa haluaa kehittää itseään.

Nykyiset ja erityisesti tulevaisuuden työelämän vaatimukset edellyttävät osaamista yli toimialarajojen. Innopedaa sovellettaessa eri alojen opiskelijat toimivat ja oppivat yhdessä.

Työelämään valmistautumisen kannalta on hyvin tärkeää työelämälähtöisyys. Tämän vuoksi opiskeluun niveltyy oikeita yhteistyöprojekteja yritysten kanssa.

– Yritykset ovatkin tärkeitä yhteistyökumppaneitamme, korostaa Kairisto-Mertanen.


Laajaa kiinnostusta

Suomalainen korkeatasoinen koulutus on arvostettua ympäri maailman. Myös Innopeda on kiinnostanut niin lännessä kuin idässä.

– Olemme vieneet Innopedaa mm. Indonesiaan, Brasiliaan ja Puolaan. Valttinamme kovassa kansainvälisessä kilpailussa on lähestymistapamme kokonaisvaltaisuus. Meillä on selkeät tavoitteet innovatiivisen ammattitaidon saavuttamiseksi. Tähän liittyy paitsi yksilöosaamisen kehittäminen, myös vuorovaikutustaitojen ja verkottumiskykyjen parantaminen. Lisäksi jokaisen työelämään siirtyjän, niin muotoilijan kuin insinöörinkin, pitää osata löytää oma paikkansa innovaatioprosessissa, jotta toiminta on tehokasta, selventää Kairisto-Mertanen opiskelijoiden Innopedasta saamia taitoja.   


Teksti: Maija-Liisa Saksa


Innopeda on laaja kokonaisuus, jonka avulla opiskelijat saavat tuulta purjeisiinsa pärjätäkseen työelämässä, jossa tarvitaan asiaosaamisen lisäksi ongelmanratkaisukykyjä sekä vuorovaikutus- ja verkottumistaitoja.