Kuvassa kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen ja kiinteistörahastojohtaja Kim Särs.

Bisnes

Vaurastu vastuullisesti

17.10.2016
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy tarjoaa asiakkailleen parhaan kiinteistöliiketoimintaosaamisen ja huomattavan, noin kolmen miljardin euron suuruisen hallinnoitavan kiinteistökannan volyymiedut. 


Huoleton tila -vuokrauskonsepti yhdistää hyvän sijainnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöidyt tehokkaat tilaratkaisut ja monipuoliset palvelut toimitila-asiakkaille. Kuluttajamarkkinoille suunnattu Mutkaton Koti perustuu joustaviin vuokraehtoihin ja laajaan tarjontaan. 

– Tuemme yritysasiakkaidemme ydinliiketoimintaa tarjoamiemme tilojen kautta. Meillä on kiinteistöalan parhaat osaajat ja laadukas kumppanuusverkosto. Pitkäjänteinen työmme ja asiakaskeskeinen prosessien kehittäminen hyödyttävät suoraan asiakkaitamme, kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen sanoo. Hyvään kiinteistövarainhoitoon kuuluu erottamattomasti eettinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito noudattaa YK:n kestävän sijoittamisen periaatteita, sen toiminta on tunnustettu EFQM- sertifikaatilla ja useilla sen hallinnoimilla toimitilakiinteistöillä on LEED-ympäristösertifikaatti. 

– Olemme mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa sekä asuntojen että toimitilakohteiden osalta. Tuemme kestävää kehitystä esimerkiksi toteuttamalla kiinteistöissämme laajoja energiatehokkuushankkeita ja hyödyntämällä aurinko- ja tuulienergiaa. Kiinteistöillemme lasketaan hiilijalanjälki, josta viestitään asiakkaille aktiivisesti. Osassa kohteistamme tuemme sähköautojen käyttöä latauspistokkein tai yhteiskäyttöauton avulla. Kestävä kiinteistörakentaminen ottaa huomioon myös muut tekijät kuin kustannukset ja ympäristönäkökannat. Energiatehokkuuden lisäksi tavoitteena on tuottaa viihtyisiä ja terveellisiä rakennuksia, jotka joustavat käyttötarkoituksiltaan ja säilyttävät arvonsa pitkään, Räsänen toteaa. 

Sijoittajan näkökulmasta LähiTapiolan kiinteistörahastot ovat vakaita sijoituskohteita. 

– Meillä on vuosikymmenten kokemus kiinteistösijoitustoiminnasta. Meidän tehtävämme on arvioida kohteiden potentiaali ja tarttua tilaisuuksiin. Osa ammattitaitoamme on myös nähdä tulevaisuuteen: mitkä alueet tulevat olemaan vetovoimaisia, miten kohteet pärjäävät vuokramarkkinoilla myös vastaisuudessa ja miten kohteiden arvo kehittyy. Tätäkin taustaa vasten sijoittaja voi nukkua yönsä rauhassa, kiinteistörahastojohtaja Kim Särs toteaa. 


Vastuullista rakennus- ja sijoitustoimintaa 

Toimintamme kautta voi myös kantaa yhteiskunnallista vastuuta. 

– Rakentamisella on merkittävä työllistävä vaikutus, etenkin tässä taloudellisessa tilanteessa. Voimme myös lisätä asuntotarjontaa etenkin vuokra-asuntomarkkinoille, sillä paljon puhuttu asuntopula poistuu ainoastaan lisärakentamisella. Rakentamisen ratkaisujen on oltava aidosti kestävälle pohjalle rakennettuja, ja siksi kohteiden tulee olla energiatehokkaita ja järkeviä ilman ylilyöntejä. Näin arvojemme mukaiset valinnat kumuloituvat positiivisesti koko ympäröivään yhteiskuntaan. Näiden asioiden varmistaminen on meidän tehtävämme, Särs toteaa.


www.lahitapiola.fi

LähiTapiola

LähiTapiola on vakuutusyhtiö, josta saat sekä vakuutukset että säästämisen ja sijoittamisen palvelut itselle, perheelle tai yritykselle.
Yrityksen verkkosivut