Kaija Korpiaho-Haga, toimitusjohtaja, DRA Consulting ja Tero Ylisaukko-oja, toimitusjohtaja, MedEngine

Bisnes

Yhdessä olemme vahvempia

03.10.2018

Suomalaiset lääkealan asiantuntijat MedEngine Oy ja DRA Consulting Oy ovat aloittaneet yhteistyön, jotta asiakasyrityksillä olisi parhaat mahdollisuudet saada uusia lääkkeitä markkinoille. Haastattelijana vieraileva päätoimittaja Alf Rehn / Menestyksen avaimet, tuotanto Editor Helsinki.

– Yhteistyömme tavoitteena on nostaa Market Access -palvelut uudelle tasolle Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, DRA Consultingin toimitusjohtaja Kaija Korpiaho-Haga toteaa.

MedEnginen ydinosaamista ovat rekisteritutkimukset, joissa kerätään ns. tosielämän tietoa (Real Word Data, RWD), sekä lääketieteelliset asiantuntija- ja markkinointipalvelut. DRA Consulting on puolestaan ollut lääketeollisuuden strateginen kumppani jo yli 15 vuoden ajan ja erikoistunut Market Access -palveluihin ja lääkkeiden regulatorisiin palveluihin, kuten myyntilupahakemuksiin, haittavaikutusseurantaan ja lääkemarkkinoinnin valvontaan koko Euroopan alueella.


Haluamme nostaa lääketeollisuuden Market Access -palvelut uudelle tasolle.

 

– Yhteinen palveluvalikoimamme kattaa lähes kaikki lääkkeen elinkaaren aikana tarvittavat toimenpiteet. Olemme vahvoja omilla asiantuntijuuden osa-alueillamme, mutta yhteistyön myötä olemme vahvempia, MedEnginen toimitusjohtaja Tero Ylisaukko-oja kertoo. 


LÄÄKEYRITYSTEN KANNALTA asiantuntemuksen kenttä on tullut aiempaa vaativammaksi. 

– Siinä menestymiseen tarvitaan sekä syvää että laajaa osaamista. Lääkeyritysten on yhä haasteellisempaa saada uudelle lääkkeelle myyntilupaa, mutta myös markkinoille tulo ja kohtuullisen, korvausperusteisen hinnan hyväksymismenettely on yhä monimutkaisempaa, Korpiaho-Haga taustoittaa. 

Molempien yhtiöiden missiona on saada uusia ja innovatiivisia lääkkeitä potilaille ja sitä kautta edistää parasta mahdollista lääkehoitoa. 

Asiakkaille yhtiöiden kumppanuus tarkoittaa laadukkaita ja innovatiivisia Market Access -palveluja, kun MedEnginen kansainvälisestikin palkittu tutkimusosaaminen yhdistyy DRA Consultingin strategiseen asiantuntemukseen lääkkeiden hinta- ja korvattavuusasioissa. 

– Voimme tuottaa asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa poikkeuksellisen korkealla palvelutasolla, Ylisaukko-oja toteaa. 


LAADUKKUUS JA INNOVATIIVISUUS ammentavat luonnollisesti molempien yhtiöiden ihmisistä. 

– Laatu on arvontuottoa asiakkaillemme, mutta ennen kaikkea tunnetta ja luottamusta tekijöihin. Asiantuntijoidemme intohimoinen asenne palvelun korkeaan laatuun on yhteistä molemmille yrityksille. 

– DRA:n huippuasiantuntijajoukko on tavoitteellista, motivoitunutta ja itseohjautuvaa, kehuu Korpiaho-Haga henkilöstöään. 

– MedEnginessä työskentelee tiedetaustaisia ihmisiä, luovia tekijöitä ja bisnesosaajia. Teemme tutkimusta, mutta rakennamme myös laajempia strategisia kokonaisuuksia, joissa hyödynnämme ja jalkautamme tutkimusta erilaisilla keinoilla. 

Yhdistelemällä eri tyyppistä osaamista ja luovuutta lopputuotoksessa on aina mukana jotain uutta ja innovatiivista, Ylisaukko-oja lisää. DRA Consulting

MedEngine