Edukai

Edukai on Kajaanin koulutusliikelaitoksen omistama osakeyhtiö, 

joka järjestää eri puolilla Suomea ei-tutkintotavoitteellista koulutusta


• räätälöityjä täsmäkoulutuksia yrityksille, esim. metalli- ja koneistus­alalle, tieto- ja viestintätekniikkakoulutuksia ja kielikoulutuksia 

• erilaiset pätevöitymis- ja korttikoulutukset

• valmentavat koulutukset

• ammatilliset kotoutumiskoulutukset

• maahanmuuttajien eri ammattialoille valmentavat koulutukset


Verkkosivut