Haaga-Helia

Opiskelulla uusi suunta


• Master-opintojen laajuus on 90 opintopistettä, josta opinnäyte 30 op. Medianomeilla 60 op.

• Valittavana on 8 koulutusohjelmaa ja 12 suuntautumista.

• Tutkinnosta on räätälöitävissä yrityskohtaisia kokonaisuuksia.

• Ensimmäinen haku Leading Business Transformation -ohjelma alkaa tammikuussa 2019.Verkkosivut