RECENART - Research Centre for Art University of Jyväskylä Department of Art and Culture Studies

RECENART tutkii taidetta tieteellisin metodein ja tarjoaa palvelujaan kansainvälisesti kaikille, jotka tarvitsevat tietoa arvotaiteensa ajoituksesta, alkuperästä ja aitoudesta. Monitieteellisessä tutkimustiimissä on tutkijoita taidehistoriasta, luonnontieteistä ja tietotekniikasta.

Verkkosivut