WWF (World Wildlife Fund) Suomi


Perustettu kansainvälisen WWF:n itsenäiseksi rahastoksi 1972

Osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa 

Tavoitteena pysäyttää ympäristön tilan heikkeneminen

Pääsihteerinä toiminut vuodesta 2009 Liisa Rohweder


Verkkosivut