Pitkät perinteet. Algol Technicsin automaatioinsinööri Marko Peltonen, Algol Chemicalsin Marketing Manager Tiia-Lila Vuylsteke, Algol-konsernin toimitusjohtaja Alexander Bargum ja Algol Chemicalsin Sales Team Leader Birgitta Bergén-Kavanto Algolin perustajan Albert Goldbeck-Löwen (1863-1934) muotokuvan edessä.

Bisnes

ALGOL-konserni – kansainvälinen suomalainen, pitkäjänteinen uudistaja

04.12.2017

Saksalainen liikemies Albert Goldbeck-Löwe saapui Helsinkiin vuonna 1894 ja perusti maahantuontiliikkeen palvelemaan Suomen kasvavan teollisuuden tarpeita. Hän kasvatti liikkeestään nopeasti menestyksekkään yrityksen, joka kesti niin maailmansodat kuin monet muutkin kriisit. Tämän päivän Algol-konserni on pysynyt uskollisena perustajan liikeidealle jo 124 vuoden ajan, vaikka toiminta onkin vuosien saatossa kehittynyt ja laajentunut myös uusille toimialoille ja uusiin maanosiin. Tytäryhtiöitä on nykyään Skandinavian ja Baltian maissa, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä sekä Intiassa. Konsernilla on toimintaa lisäksi Manner-Euroopassa ja Venäjällä.


Suomi tarvitsee omistajia

Algol on suomalainen perheyritys neljännessä polvessa. Kotimaiset perheyritykset ovat keskeinen osa suomalaisen omistajuuden rakennetta. Merkittävä osa eli lähes 40 prosenttia yrityssektorin työpaikoista on nimenomaan kotimaisissa perheyrityksissä. Suomi tarvitsee hyviä, sitoutuneita omistajia, jotka ovat valmiita sijoittamaan pääomaa juuri Suomeen ja jotka näkevät tekemänsä päätösten yhteiskunnalliset vaikutukset myös kotimaan näkökulmasta. Yksityisellä, pitkäjänteisellä yritystoiminnalla on myönteinen vaikutus taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. 

Algolissa omistajaperheen edustajat ovat aina olleet mukana myös operatiivisessa työssä. Yhdessä tekeminen ja osallistuminen yrityksen arkeen on heille tärkeä arvo. Neljännen polven omistajista Alexander Bargum on konsernin toimitusjohtaja ja hänen veljensä Johannes Bargum toimii kiinteistöpäällikkönä. Heidän isänsä kauppaneuvos Magnus Bargum toimi pitkään toimitusjohtajana. Algolin hallituksen jäsenenä hän aloitti jo vuonna 1975 ja jatkaa siinä tehtävässä edelleen. Hallituksen enemmistö on kuitenkin jo pitkään muodostunut yhtiöstä ja sen omistajista riippumattomista jäsenistä. 

– Pelko sukupolvenvaihdoksen epäonnistumisesta voi joskus olla aiheellinenkin, mutta onnistuessaan sukupolvenvaihdos vahvistaa yritystä ja vie sen kehitystä eteenpäin, sanoo Alexander Bargum. 

– Meillä omistajan sitoutuminen perheyritykseen kertoo tulevaisuudenuskosta ja aidosta pyrkimyksestä edistää yrityksen menestystä. Perheyrityksen etuihin kuuluvat mahdollisuus nopeaan päätöksentekoon ja mutkaton vuorovaikutus omistajien ja organisaation, liikekumppanien sekä muiden sidosryhmien välillä.


Olemme paljon enemmän kuin lenkki jakeluketjussa. Olemme riippumaton ratkaisuntoimittaja, vastuuntuntoinen kumppani, asiantunteva uudistaja. Brändilupauksemme Your supplier of value on suunnattu kaikille sidosryhmillemme. Ydinarvomme vastuunotto, yhteistyö ja kehitys ovat ohjanneet toimintaamme jo 124 vuoden ajan. – Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Oy


Parempi maailma vastuullisella kaupalla

Perustamisesta lähtien Algolin tavoitteena on ollut rakentaa parempaa isänmaata ja maailmaa vastuullisen kaupan avulla. 

– Ilman kansainvälistä kauppaa ja maailmanlaajuisia jakeluketjuja ei voi olla oikein muutakaan liiketoimintaa. Ne edellyttävät kuitenkin myös vahvoja paikallisia palveluita. Globaali kauppa luo – kaikista mukanaan tuomista haasteista huolimatta – samalla parhaat edellytykset vakaalle ja rauhanomaiselle yhteiselolle maiden ja kansojen välillä, Alexander Bargum kuvailee Algolin tehtävää. 

Asiakkaan ja tavaravalmistajan onnistunut yhdistäminen mahdollistaa sen, että kaikille löydetään parhaat ratkaisut. Parhaimmillaan yhteistyön ja palveluiden räätälöinnin tuloksena syntyy sellaista uutta, jota mikään osapuoli ei olisi löytänyt yksin. Digitalisaation avulla voidaan kehittää uusia palveluita ja toimintatapoja, mutta aina tarvitaan myös inhimilliseen vuorovaikutukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta.

– Ennen kaikkea vastuullisuus merkitsee tietysti välittämistä yhteistyökumppaniemme menestyksestä ja vastuunottoa yhteistyösuhteiden pitkäaikaisesta kehittämisestä. Kaupankäynti on aina nopeatempoista, mutta asiakas- ja päämiessuhteemme kestävät usein vuosikymmeniä, kertoo Alexander Bargum. 

Algol on viime vuosina investoinut voimakkaasti kasvuun, laajentumiseen ja uusiin palvelumuotohin. Nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin on vastattava uudistumalla ja kehittymällä. Se on paras tapa kunnioittaa edellisten sukupolvien työtä ja saavutuksia. Kohta 125-vuotiaan on pidettävä jatkuvasti huolta kunnostaan ja suorituskyvystään!


Lisäarvoa asiakkaille

Kaupassa on aina kyse muustakin kuin tavaran tai palvelun ominaisuuksista. Tuotteen merkitys syntyy ostajan kokeman hyödyn ja arvon kautta. 

Raaka-aineratkaisujen avulla voidaan saavuttaa säästöjä tuotantoprosesseissa. Materiaalinkäsittelyn automatisointi ja robotiikka voivat parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta yhtä lailla teollisuudessa ja logistiikassa kuin sairaanhoidossakin. Kunnossapitopalveluita voidaan mitata ja ohjata tuotantolaitoksen käytettävyyden ja läpivirtauksen avulla. Laboratorioratkaisuilla on välitön yhteys hoidon laatuun ja nopeuteen eli potilaiden terveyteen. Apuvälineet antavat suurelle joukolle ihmisiä mahdollisuuden sujuvampaan arkeen tai jopa liikkumiseen liittyvien unelmien toteuttamiseen. 

– Olen valtavan ylpeä tästä organisaatiosta, jonka työllä on niin suuri merkitys niin monelle toimialalle, yritykselle ja ihmiselle. Tieto siitä on yrityksen omistajankin paras motivaatio, sanoo Alexander Bargum.


……………

Algol-konserni

Liikevaihto: 166 miljoonaa euroa

Henkilöstö: noin 400 (josta noin 300 Suomessa)

Algol Chemicals: Kemikaalien ja raaka-aineiden jakelukauppa ja siihen liittyvät palvelut 

Algol Technics: Teollisuuden ja logistiikan laitteita, tuotteita ja ratkaisuja sekä teollisuuden kunnossapito- ja huoltopalveluita

Algol Diagnostics ja Histolab Products: Laboratoriolaitteita, -kemikaaleja ja –palveluita 

Algol Trehab: Apuvälineitä, liikkumisen ja esteettömyyden asiantuntijapalveluita

Algol

Algol on suomalainen perheyritys, joka yhdistää kokemuksen ja ammattitaidon uusiin mahdollisuuksiin ja määrätietoiseen kehittämiseen. Teollisuudessa Algolin ratkaisut turvaavat asiakkaiden tuotannon sujuvuutta, tehostavat prosesseja tai pidentävät laitteistojen elinkaarta. Terveydenhuoltoalalla ne edistävät monin tavoin terveen elämän edellytyksiä.
Yrityksen verkkosivut